Sökning: "maskinmjölkning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet maskinmjölkning.

 1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 2. 2. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 3. 3. Udder health in dairy cows in Tajikistan – prevalence of mastitis and bacteriological findings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Genfors; [2018]
  Nyckelord :milk; bovine mastitis; Tajikistan; small household farm; commercial dairy farm; bacteriological cultivation;

  Sammanfattning : Agriculture, including dairy production, is one of the most important industries in Tajikistan, occupying more than 50% of the country’s population. Consequently, milk is an important source of income, but it also contains essential nutritional components. LÄS MER

 4. 4. The recovery of teat wall thickness and teat tissue density after machine milking

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Löfstrand; [2018]
  Nyckelord :teat changes; teat wall thickness; teat density; ultrasound; cutimeter; IMP;

  Sammanfattning : Udder health has a strong effect on profitability in milk productions. Udder diseases, especially mastitis, are among the most costly diseases and has a major economic impact on dairy production as well as it is an animal welfare issue. Mastitis can occur if bacteria enters the teat canal causing an infection. LÄS MER

 5. 5. The effect of udder precleaning on milk quality and yield

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lina Jonsson; [2008]
  Nyckelord :dairy cow; Vietnam; milk quality; milk yield; SCC; TBC;

  Sammanfattning : This study was performed in Vietnam as a minor field study. The country has a fast growing demand of dairy products, but too few dairy cattle to produce enough quantity of milk. This problem is at present solved by import of milk from countries such as the United States, Australia and the Netherlands. LÄS MER