Sökning: "digivning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet digivning.

 1. 1. Separation mellan mjölkko och kalv : begränsad digivning som alternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Zara Webjörn; [2020]
  Nyckelord :begränsad digivning; artificiell digivning; mjölkproduktion; Bos taurus; ko; kalv;

  Sammanfattning : Livsmedel av komjölk är mycket vanliga i Sverige. För att producera mjölken till produkterna behöver man mjölkkor som blir dräktiga och föder kalvar. LÄS MER

 2. 2. Effekter på mjölkmängd och mjölksammansättning när ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Filippa Löfgren Orebjörk; [2020]
  Nyckelord :mjölkmängd; mjölksammansättning; ko; kalv; begränsad digivning;

  Sammanfattning : Det finns ett intresse hos allmänheten för mjölkproduktion där ko och kalv hålls tillsammans istället för att separeras direkt efter födseln. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa den information som finns i vetenskapliga artiklar om hur mjölkmängd och mjölksammansättning påverkas av att ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation. LÄS MER

 3. 3. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 4. 4. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 5. 5. Milking routines, milk yield and udder health on smallholder dairy farms in Baringo, Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maja Forssell; [2018]
  Nyckelord :milk yield; milking routines; somatic cell count SCC ; udder health; management; hygiene; market; pH;

  Sammanfattning : The aim of the project was to investigate possible differences in milking rou-tines, milk yield and udder health between smallholder dairy farms in the highlands (HL) and lowlands (LL) in Baringo county, Kenya, and identify management aspects that could be improved to increase milk yield. The ob-jective was further to study milk handling practices of primary dairy cooper-atives in Baringo and to describe challenges they are facing. LÄS MER