Sökning: "digivning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet digivning.

 1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 2. 2. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 3. 3. Milking routines, milk yield and udder health on smallholder dairy farms in Baringo, Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maja Forssell; [2018]
  Nyckelord :milk yield; milking routines; somatic cell count SCC ; udder health; management; hygiene; market; pH;

  Sammanfattning : The aim of the project was to investigate possible differences in milking rou-tines, milk yield and udder health between smallholder dairy farms in the highlands (HL) and lowlands (LL) in Baringo county, Kenya, and identify management aspects that could be improved to increase milk yield. The ob-jective was further to study milk handling practices of primary dairy cooper-atives in Baringo and to describe challenges they are facing. LÄS MER

 4. 4. Piglets milk intake during nursing in sows treated with oxytocin

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Elin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :sow; oxytocin; milk stasis; piglet; weight changes; weigh-suckle-weigh; milk ejection; milk let down;

  Sammanfattning : Milk ejection occurs in response to release of the hormone oxytocin from the pitui-tary, and this hormone is also used as treatment of milk stasis in sows in the Swe-dish piglet production. Today, there are few reports on the effect of oxytocin injec-tion on sow milk let down, piglet and sow nursing behaviour or piglet milk intake. LÄS MER

 5. 5. Bisfenol A : substans med tänkbar cancerogen effekt på hundens juver

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Carolina Falkman; [2017]
  Nyckelord :bisfenol a; juvertumör; hund; bröstcancer; mekanismer;

  Sammanfattning : Bisfenol A (BPA) är i vår miljö en ständigt närvarande organisk förening som används vid plastframställning. Vattendrag, hushållsdamm, elektronik och tuggleksaker av plast är bara en bråkdel av källorna där vi och våra husdjur utsätts för denna östrogenlika substans. LÄS MER