Sökning: "medfödd hjärtsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden medfödd hjärtsjukdom.

 1. 1. Livskvalitet hos tonåringar med medfödd hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Andreasson; Gloria Roych; [2020-08-06]
  Nyckelord :Livskvalitet; tonåringar; medfött hjärtfel; medfödd hjärtsjukdom; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: i takt med att behandlingar för medfödd hjärtsjukdom har förbättrats har fråganom livskvalitet aktualiserats och tonåren är en viktig period att studera. Begreppet livskvalitethänger ihop med hälsobegreppet då hälsa är en resurs för att uppnå god livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till ett barn med medfödd hjärtsjukdom : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Davidsson; Malin Ihreborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. Medfödda hjärtsjukdomar delas in i Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel och cyanotiska hjärtfel. LÄS MER

 3. 3. Att vara ung och leva med medfödd hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Stenberg; Elma Omeragic; [2015]
  Nyckelord :Behov; Coping ; Erfarenheter; Ungdom; Medfödd hjärtsjukdom; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Medfödd hjärtsjukdom är relativt vanligt och överlevnaden för unga med medfödd hjärtsjukdom ökar. Syftet med studien är att beskriva ungdomars erfarenhet, behov och hantering av medfödd hjärtsjukdom. LÄS MER

 4. 4. NÄR SJUKDOMEN RÖR MITT HJÄRTA FÅR DU INTE RÖRA MIG, en litteraturstudie om samlevnad, sexualitet och hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Katarina Flyckt; Cecilia Åstenius; [2011]
  Nyckelord :Hjärtsjukdom; Dialog; Samlevnad; Sexualitet; Sexuell dysfunktion; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det har börjat uppmärksammas att sexualiteten är en viktig del av livskvaliteten för patienter med förvärvad hjärtsjukdom. Det är känt att dessa patienter har minskad sexuell lust, sexuell frekvens, sexuell tillfredsställelse och ökad förekomst av sexuell dysfunktion. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet, coping, socialt stöd och sjukdomens påverkan på familjen hos föräldrar till hjärtsjuka barn : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Iza Lundin; Marika Jansson; [2009]
  Nyckelord :Medfödd hjärtsjukdom; föräldraskap; barn; sorg;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att beskriva situationen för föräldrar till barn med medfött hjärtfel. Denna studie riktade in sig på föräldrarnas livskvalitet, de copingstrategier de använde sig av i vardagen för att hantera situationen, det sociala stöd de ansåg att de får, samt hur sjukdomen påverkar familjen. .. LÄS MER