Sökning: "medicinsk fysik"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden medicinsk fysik.

 1. 1. Validation Based Cascade-Correlation Training of Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :John Ringdahl; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Artificial Neural Networks; Constructive; Cascade-Correlation; Validation Based; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Cascade-Correlation learning algorithm, Cascor, is a self-constructive learning algorithm introduced by Fahlman in 1990, which builds the networks one node at the time based on the errors of the network. Cascor has been criticized for creating excessively deep networks and easily overfit. LÄS MER

 2. 2. Hjärnans biofluidmekanik: modellering av flödet genom cerebrala akvedukten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cathrine Hekkala; [2020]
  Nyckelord :Medicinsk fysik; Womersley; Fry; Elkrets; Cerebrala akvedukten;

  Sammanfattning : För att utveckla kunskapen om cirkulerande vätskor i människans kropp krävs kunskap om flödesdynamik för att undgå att utföra komplicerade mätningar i kroppens känsliga områden. Med magnetisk resonanstomografi (MR) kan cere- brospinalvätskans hastighet läsas av och sedan kan användas för att modellera trycket i denna vätska. LÄS MER

 3. 3. Enkel UV-absorptionsfotometer för absorbansmätning i medicinska prover

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Pontus Edling; [2019]
  Nyckelord :UV-absorption photometry; UV-absorptionsfotometer;

  Sammanfattning : Inom laboratoriemedicin finns utrustning som spektralfotometern som kan mäta absorption i en lösning för att bestämma koncentrationen av proteiner, aminosyror och liknande. Detta är en ofta en dyr och svårtillgänglig utrustning. LÄS MER

 4. 4. Fjärrkontrollstyrd sampling av tröghetssensorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Nicholas Karlberg; [2019]
  Nyckelord :Remote controlled; sampling; inertial sensor; inertial sensors; wifi; Fjärrkontrollstyrd; sampling; tröghetssensor; tröghetssensorer; wifi;

  Sammanfattning : På avdelningen Medicinsk Teknik-Forskning och Utveckling på Norrlands Universitetssjukhus (MT-FoU) pågår en utveckling av ett rörelsemätsystem (MoLab) som syftar till att ge kvantitativa data från individer med nedsatt rörelsefunktion. Denna information kan fungera som underlag för behandling och användas för att utvärdera uppföljning av behandlingar. LÄS MER

 5. 5. Vidareutveckling av mjukvara som bevakar steriliseringseffekten i en vattenreningsanläggning för dialys

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Karlsson; [2019]
  Nyckelord :A0; konduktivitet; C#; dialys; vattenrenare;

  Sammanfattning : Dialys ersätter njurens funktion att rena blodet och att återställa kroppens elektrolytbalans. En viktig del inom dialys är vattenreningen och kvalitén på vattnet. För att avgöra kvalitén så används bakterieodling som metod och nackdelen med detta är det tar en lång tid att få provsvar. LÄS MER