Sökning: "Karin Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Karin Larsson.

 1. 1. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 2. 2. KULTUR, INDIVIDUALITET OCH HEGEMONI En kritisk diskursanalys av migrantdiskurser i tidskriften Socionomen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristofer Kalmark; Karin Lönn Larsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; CDA; professional journals; media; Socionomen; migrants; migration; neoliberalism; social work; hegemony; ideology;

  Sammanfattning : Two important processes stand out in terms of how social work is developed and carried out in Sweden, these being transnational migration and the neoliberal transformation of the welfare state. Against this background this paper aims to critically analyze how a journal addressed to professional social workers depicts migrants and social work with migrants. LÄS MER

 3. 3. En fenomenografisk studie om elevers uppfattningar av att använda digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karin Algelid; Emma Larsson; [2020]
  Nyckelord :Matematik; digitala verktyg; lärande; lärobok;

  Sammanfattning : Det har skett en stor utveckling av användandet av digitala verktyg, både i samhället och i skolan. I matematikundervisningen ska digitala verktyg ta plats och elever ska ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda dessa. LÄS MER

 4. 4. De digitala verktygens betydelse för elevers lärande inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Larsson; Karin Algelid; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematik; lärande; undervisning;

  Sammanfattning : Över tid har digitaliseringen ökat i samhället såväl som i skolan. Digitala verktyg ska ta plats i matematikundervisningen och ge elever möjligheter att utveckla kunskaper i att använda dessa. Den snabba utvecklingen av digitaliseringen sätter en stor press på elever, lärare och skolor. LÄS MER

 5. 5. Tegelfasad - Design för återbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Karin Strandberg; Annika Larsson; [2020]
  Nyckelord :avfall; hållbart-byggande; miljöpåverkan; murbruk; tegelsten;

  Sammanfattning : I detta arbete beskrivs de brister som finns i byggbranschen och som hindrar implementering av återbrukat fasadtegel i nyproduktion. Arbetet belyser den bristande efterfrågan på återbrukade tegelstenar i nyproduktion och ger förslag på åtgärder för att öka återbruk av tegelstenar. LÄS MER