Sökning: "mobbning skola metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden mobbning skola metoder.

 1. 1. En skola fri från verbal mobbning. En studie av gymnasieskolans specialpedagogers perspektiv om förebyggande arbete mot verbal mobbning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Pejman; [2020-04-01]
  Nyckelord :verbal mobbning; förebyggande arbete och åtgärder; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om verbal mobbning i två gymnasieskolor. Mer precist beskrivs fyra specialpedagogers syn på det förebyggande arbetet som sker mot verbal mobbning. LÄS MER

 2. 2. Mobbningsincidenter : Förskolepedagogers syn på mobbingsincidenter, åtgärder och förbyggande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Murad; Adem Amira; [2020]
  Nyckelord :Förskoleklass; pedagoger; mobbning; skola; CIT; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån förskolepedagogernas perspektiv undersöka mobbningsincidenter, åtgärder och förebyggande metoder för att motverka mobbning bland barn i yngre åldrar. Metodansatsen vi tillämpar är inspirerad av en Critical Incident Technique där vi följer upp kritiska mobbningsincidenter. LÄS MER

 3. 3. Uppkomsten av mobbning ur ett elevperspektiv : En litteraturstudie och kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Robin Söderström; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; elever; kön; skola; uppkomst; förklaring; orsak;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie avser att med befintlig forskning redogöra för hur skolelever förklarar faktorer som bidrar till mobbningens uppkomst. Fortsättningsvis kommer således den analyserade litteraturen redovisa forskarnas skiljelinjer. LÄS MER

 4. 4. För en tryggare miljö i skolan : en studie om mobbningsförebyggande åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Aldevärn; Lovisa Carlberg; [2017]
  Nyckelord :Kränkningar; Mobbning; Åtgärdsprogram; Stop-it; KiVa; Förebyggande;

  Sammanfattning : Mobbning och kränkande behandling är ett stort problem i dagens skolvärld. Det finns flera olika arbetssätt och metoder för att förebygga detta, dock är inte alla lika effektiva. Det är viktigt att skolan har kunskap om vilka åtgärder som krävs för att kunna förebygga mobbning och kränkningar. LÄS MER

 5. 5. Mobbning i skolan - Hur lärare på ULV(Utländska lärares vidareutbildning)- och VAL (Vidareutbildning av lärare) - programmen hanterar och förebygger mobbning i klassen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mayada Abdulsattar; Zeena Kaleed; [2016-03-21]
  Nyckelord :mobbning; diskriminering; kränkande behandling; trakasserier; förebyggande; hantering; ULV; VAL;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med vår uppsats är att försöka ta reda på hur läraren i ULV och VAL programmen hanterar och förebygger mobbning i sina klasser. Vi vill få olika tips och råd om hur vi ska hantera och förebygga mobbning i svenska skolor. LÄS MER