Sökning: "när uppstår service"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden när uppstår service.

 1. 1. Vibration analysis for predictive maintenance of a rotary pump. : Optimal accelerometer configuration based on vibration analysis for cavitation detection of a bi-winged positive displacement pump.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustav Osswald; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Predictive maintenance based on condition monitoring uses sensor and system data to prevent damage, in advance to a failure occurring, allowing for a service to be performed at an optimal position in time. Condition based predictive maintenance estimates time of system failure based on a priori information, which has shown to be much more cost effective than traditional maintenance methods. LÄS MER

 2. 2. Typiska fysiska tecken på att barn far illa som röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Fredric Gustafsson; Karolina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Characteristics; child abuse; injuries; radiography; barnmisshandel; kännetecken; radiografi; skador;

  Sammanfattning : Röntgensjuksköterskan träffar i sin yrkesroll barn som skadat sig på olika sätt och är den första personen inom vården som träffar patienten och ser röntgenbilderna vid samma tillfälle. Socialtjänstlagen fastställer att anställda inom hälso- och sjukvård ska anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker barnmisshandel. LÄS MER

 3. 3. Design and implementation of a data acquisition system with filter quality evaluation

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Örn Arnar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Data acquisition; Automation; Particulate matter filtration; Filter quality evaluation; Machine learning; Datainsamling; Automatisering; Partikelämnen filtrering; Filter kvalitetsutvärdering; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Particulate matter is a growing health concern that is considered to contribute to many diseases. To develop appropriate air filtration systems, we need to understand how particulate matter affects air filters. In this project, we implement an automated data acquisition system for an air filter test rig. LÄS MER

 4. 4. Lagerstyrning vid volatila inköpspriser : En fallstudie på Alutrade AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emma Mogensen; Linnéa Bosson; [2019]
  Nyckelord :Inventory; inventory control; inventory control models; volatile purchase prices; order quantity; order time; safety stock; stock turnover; Lager; lagerstyrning; lagerstyrningsmodeller; volatila inköpspriser; orderkvantitet; ordertidpunkt; säkerhetslager; lageromsättningshastighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Lagerstyrning är olika aktiviteter som rör hur ett lager hanteras och styrs. Styrningen av ett lager har en stor påverkan på ett företags lönsamhet då det hanterar de aktiviteter som berör lager och därmed också det bundna kapitalet. LÄS MER

 5. 5. Vibration analysis for predictive maintenance of a rotary pump : Optimal accelerometer configuration based on vibration analysis for cavitation detection of a bi-winged positive displacement pump

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Gustav Osswald; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Predictive maintenance based on condition monitoring uses sensor and system data to prevent damage, in advance to a failure occurring, allowing for a service to be performed at an optimal position in time. Condition based predictive maintenance estimates time of system failure based on a priori information, which has shown to be much more cost effective than traditional maintenance methods. LÄS MER