Sökning: "när uppstår service"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden när uppstår service.

 1. 1. Hur tar jag hand om mitt kök? : En studie med Ballingslöv hur man kan uppmuntra till längre livslängd och bygga starkare relation mellan kund och företag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Annica Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagsläget upplever köksföretaget Ballingslöv att de har problem att nå fram med information angående service, material och underhåll till slutanvändaren på längre sikt. Information från monteringsanvisningar och orderbekräftelse försvinner eller ändras med tiden, vilket skapar ett problem både hos användaren och Ballingslöv när frågor uppstår angående köket. LÄS MER

 2. 2. Den hållbara hedonismen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Andersson; Yrsa Liljeroth; [2020]
  Nyckelord :​hotell​; kognitiv dissonans; hedonism; etik; hållbarhet; identitet; konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt Hirschman och Holbrook (1982) innebär hedonism njutning, och de hävdar att turister reser av hedonistiska skäl. Hotellverksamheter har blivit allt mer ifrågasatta ur ett hållbarhetsperspektiv när hedonism blivit allt viktigare inom hospitalitybranschen. LÄS MER

 3. 3. Affärssystem som SaaS-lösning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Joakim Hellberg; Axel Svensson; [2020]
  Nyckelord :Affärssystem; erp; Affärsmodell; Molntjänster; partnerskap; SaaS; Konsultbolag;

  Sammanfattning : Organisationer har i decennier nyttjat affärssystem för att planera och övervaka samtliga delar av sina verksamheter. Sättet på vilket dessa system har körts har länge varit lokalt, på servrar hos den organisation som nyttjar systemet. Det har inneburit stora investeringar i hårdvara och höga underhållskostnader. LÄS MER

 4. 4. Inventory level Visibility : Reasons Causing Lack in Service Field Operations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sandra Muhr; [2020]
  Nyckelord :Inventory Level; Inventory Management; Visibility; Service Field Operations; Service Technician; Lagernivå; Lagerhantering; Synlighet; Servicefältverksamhet; Servicetekniker;

  Sammanfattning : Visibility refers to availability of information in real-time to requiring actors so that strategy and operations can be monitored, controlled and changed. A symptom of lack of visibility in inventory management is when information in IT systems does not accurately match what is present in the physical inventory. LÄS MER

 5. 5. Varningssignaler om spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sivar Shwan Aziz; Taha Mustafa; [2020]
  Nyckelord :User experience; online casino; gambling addiction; Nielsens Heuristics;

  Sammanfattning : Online casino var tillgängligt för 10 år sedan men inte i samma utsträckning. Samtidigt harspelindustrin expanderat och onlinespel har blivit mer tillgängligt genom teknikutvecklingenför telefoner och surfplattor. Online casinos prioritet är att få nöjda kunder som tycker omspel och plattformen de använder. LÄS MER