Sökning: "Non-profit organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden Non-profit organisation.

 1. 1. The Perception of Mission Drift: A Qualitative Study of the Strategic Value of Pursuing Multiple Values Within Danish Hybrid Organisations

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Elisabeth Alexandersson; Frida Starbrant; [2020]
  Nyckelord :Hybridity; B Corp; Value Creation; Blended Value; Shared Value; Mission Drift; Strategy; Competitive Advantage; Business and Economics;

  Sammanfattning : The global corporate landscape is changing, making way for a new type of organisational structure emphasising less traditional stakeholder values, particularly non-financial values regarding social and environmental concerns. However, at the core of these organisations, the logics of traditional non-profit organisations and for-profit ventures are combined, which obliges the organisations to balance non-financial values and financial values, defining these organisations as hybrid entities. LÄS MER

 2. 2. Social Media - Driver or Bummer? A qualitative analysis of the relationship building on Social Media between student non-profit organizations and volunteers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Gabriela Gold; [2020]
  Nyckelord :Social Media; OPR; non-profit; volunteering; relationship-cultivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The non-profit sector is reliant on volunteers and strong relationships with volunteers help retain them. These relationships with volunteers always need to be built and maintained. Organizations use Social Media to inform the stakeholders, build a community, and activate volunteers, but the dialogue is often hardly reached. LÄS MER

 3. 3. Avskrivningars påverkan på sparande : En studie baserad på bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Redovisning; Stockholms universitet/Redovisning

  Författare :Johanna Nilsson; Sara Östman; [2020]
  Nyckelord :Accounting; depreciation; building; savings; housing associations; non-profit organizations.; Redovisning; avskrivningar; byggnad; sparande; bostadsrättsföreningar; icke vinstdrivande organisationer.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning: Studien grundas framförallt på teorier om redovisningsval och desspåverkan på ekonomisk ställning, men även forskning om förståelse av finansiell information. Problem: Tidigare forskning har marginellt beforskat hur avskrivningsmetod påverkarekonomisk ställning. LÄS MER

 4. 4. Att skapa plats för dans i den kreativa staden : Samspel mellan institutionella logiker i ett stadsplaneringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Kretz; Alba Lindblad; [2020]
  Nyckelord :Culture; production spaces; urban planning; urban development strategies; interplay; institutional logics; gentrification; Kultur; produktionsplatser; stadsplanering; stadsplaneringsstrategier; institutionella logiker; samspel; gentrifiering;

  Sammanfattning : As Stockholm grows many rent controlled facilities subsidized by the government are rapidly decreasing leaving culture operators struggling with increasing rents. At the same time the instrumental values of culture are increasing, taking a greater role in the strategic urban and city planning of Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar unga vuxna till att arbeta ideellt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Clara Hedlund; Anna Marble; [2020]
  Nyckelord :non-profit organization; volunteering; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; Herzberg two factor model; Maslow hierarchy of needs; ideell organisation; ideellt arbete; motivation; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; Herzberg tvåfaktormodell; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har en stor betydelse för det svenska samhället. För att de ideella organisationerna ska kunna fortsätta bidra till samhället är det viktigt att organisationerna är tillräckligt attraktiva för att rekrytera och behålla ideella arbetare eftersom dessa individer är väsentliga för de ideella organisationernas överlevnad. LÄS MER