Sökning: "nyhetstext"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet nyhetstext.

 1. 1. Skadad till döds. En språklig undersökning av trafikolyckor skildrade i svensk dagspress 1933 – 2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Peter Hultgren; [2018]
  Nyckelord :trafikolyckor; olyckor; bilolyckor; språk; tidningsspråk; journalistik; dagstidningar; stil; stilforskning; lix; ordklasser; läsbarhet; pressetik; medieetik; ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka språket i nyhetstexter om trafikolyckor åren 1933, 1973 och 2017. Tidningarna som undersöks är Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. Mer specifikt fokuserar uppsatsen på läsbarhet, ordförråd och fördelning av ordklasser i tidningarna, samt hur dessa tre variabler har utvecklats över tid. LÄS MER

 2. 2. Metaphorical uses of verbs of animal sounds in Swedish

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Vilma Couturier Kaijser; [2017]
  Nyckelord :metaphor; Swedish; verbs of sound; verbs of animal sound; combinatorial lexical typology; metafor; svenska; ljudverb; lexikal typologi; verb;

  Sammanfattning : Animals often act as source domain is metaphorical shifts. In European languages, there are often several lexicalised verbs for specific sounds with a prototypical animal as subject. LÄS MER

 3. 3. Omöjlig, olycklig, oönskad : O-prefigerade adjektiv och particip i svensk blogg- och nyhetstext

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Vilma Couturier Kaijser; [2016]
  Nyckelord :negated adjectives; affixal negation; antonymy; Dixon’s semantic types; Swedish; negerade adjektiv; negationsaffigering; antonymi; Dixons semantiska typer; svenska;

  Sammanfattning : Negationsaffigering av adjektiv förekommer i flera indoeuropeiska språk. Tidigare studier visar på tydliga mönster, som att den affigerade stammen ofta är avledd och har positivt värde. Affigeringen skapar en negativ antonym till det affigerade ordet. Syftet med denna korpusstudie är att undersöka o-prefixet i dagens svenska. LÄS MER

 4. 4. Brottets anatomi : Om sambandet mellan berättelsestruktur och ledfamiljer i fyra artiklar om Anders Behring Breiviks attentat på Utöya

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anders Persson; [2015]
  Nyckelord :Breivik; Utöya; Berättelsestruktur; Ledfamiljer; Nyhetstext; Aftonbladet; Expressen; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks berättelsestruktur och ledfamiljer i fyra nyhetsartiklar. Syftet är att bidra till den textlingvistiska traditionen med en studie av referensbindning och ledfamiljer i nyhetsrapporterande text. LÄS MER

 5. 5. ”Vi använder inte hen i myndighetens texter, ännu.” : En korpusundersökning av hur hen etablerat sig i myndighetstext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Linnéa Wahlström; [2014]
  Nyckelord :hen; korpusundersökning; etablering; attityder; myndigheter;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur pronomenet hen har etablerat sig i myndighetstext och hur medvetenheten ser ut samt vilka attityder det finns till pronomenet. Min metod är korpusundersökning där de teoretiska utgångspunkterna grundar sig i lexikal etablering, språkvård, språkpolitik, attityder samt vilka funktioner hen har i text. LÄS MER