Sökning: "obekväm arbetstid"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden obekväm arbetstid.

 1. 1. "Att räcka till - ett ständigt pusslande" : En studie om kvinnliga undersköterskors upplevelse av att kombinera arbetsliv med familjeliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linn Ejderström; Daniela Hernandez Skoog; [2019]
  Nyckelord :work-life balance; obekväm arbetstid; jämställdhet; familjeliv; arbetsliv; undersköterskor;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kvinnliga undersköterskors upplevelser av att kombinera arbetsliv med familjeliv under tiden som de är småbarnsföräldrar. Empirin till studien utgörs av semi-strukturerade intervjuer. Studien har utgått från en fenomenologisk ansats med fokus på att nå respondenternas subjektiva upplevelser kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. Off-hour support : A feasibility study of support beyond office hours in medical technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sandra Hedberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Healthcare demands staff working around-the-clock for their patients. Healthcare staff is increasingly dependent on technology for performing their profession in the most adequate way possible. However, technology fails occasionally, and thus requires service. LÄS MER

 3. 3. EN FRISK AVREGLERAD ORGANISATION? - En kvalitativ studie med ett konfliktperspektiv på hur ett friskt serviceföretag hanterar en avreglerad arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Joel Jobring; [2016-09-16]
  Nyckelord :Flexibilitet; Friska företag; Kasam; Konflikt; Säsongsanställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur ett friskt företag klarar av att förbli fortsatt frisktefter en avreglerande omorganisation. Fokus kommer att ligga på att undersökakonfliktpotential skapad av omorganisationen, samt att ta del av de anställdas upplevelse avförändringar i arbetet vilka kommit med avregleringen. LÄS MER

 4. 4. Hökrubbor med finmaskigt hönät : skötarens arbetstid samt hästens ättid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Trillkott; Lisa Tysk; [2016]
  Nyckelord :Grovfoder; utfodring; dygnsrytm;

  Sammanfattning : Evaluation of Hay Bar® with small mesh hay net – Working load and feeding time Horses are herbivores and spend 60-75 % of their day grazing when moving freely or when provided an unlimited amount of forage. Studies have shown that horses with an unlimited amount of forage choose to graze with pauses that are no longer than three to four hours. LÄS MER

 5. 5. Coping av emotionell stress efter kritisk incident: : Intervjustudie av intensivvårdssjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Kenneth Andersson; Lipi Jaigirdar; [2016]
  Nyckelord :emotional stress; critical incident; peer to peer talks; emotionell stress; kritiska incidenter; kollegialt samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk miljö där kritiskt sjuka patienter vårdas. Intensivvårdssjuksköterskor möts ständigt av situationer där de utsetts för stress. Det kan vara situationer, anhöriga eller identifiering med patienten som ger emotionell stress. LÄS MER