Sökning: "offerskap"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet offerskap.

 1. 1. Skyddad av skärmen? Känslan av trygghet eller otrygghet bland personer som säljer sexuella tjänster på internet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Sidenbom; [2019]
  Nyckelord :eskort; internet; kriminologi; prostitution; sex; trygghet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på kvalitativa intervjuer med personer som säljer sexuella tjänster på internet. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur dessa personer upplever och resonerar kring sin trygghet och otrygghet i samband med sexsäljandet. LÄS MER

 2. 2. Mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Våldsutsatta män; normaliseringsprocessen; normer om maskulinitet; offerskap;

  Sammanfattning : Stereotyper om våld har genom historien inneburit att mannen ofta förknippats som utövare och kvinnan som ett offer, vilket innebär svårigheter då det är motsatta roller. Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation. LÄS MER

 3. 3. SIS- EN PLATS FÖR FÖRÄNDRING? En komparativ kvalitativ studie om Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jelena Bezbradica; Hillevi Eriksson; [2018-12-14]
  Nyckelord :könsnormer; agens- och offerskap; norm; sexualitet; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur samhällets könsnormer påverkar arbetet på pojk- och flickinstituioner inom SiS särskilda ungdomshem. Studien vill även undersöka och jämföra hur behandlingsassistenter respektive avdelningsföreståndare som arbetar på SiS särskilda ungdomshem kategoriserar ungdomarna utifrån de könsnormer som finns i samhället. LÄS MER

 4. 4. Det var bara något som hände : En kvalitativ studie om mäns upplevelser av oinbjudna sexuella närmanden och antydningar från kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anton Tuvelid; [2018]
  Nyckelord :#metoo; sexuella trakasserier; manliga offer; symbolisk interaktionism; genus; intersektionalitet; makt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur män kan uppleva oinbjudna sexuella närmanden och/eller anspelningar från kvinnor. Detta kommer att göras med fokus på hur upplevelsen kring detta kan skilja sig åt mellan olika situationer och vad som bidrar till dessa skillnader i upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Vilka är offer? : En studie av hänsynstagandet till ’ComfortWomens’ offerskap inom diskursen om den japansk-sydkoreanska överenskommelsen 2015

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för japanska

  Författare :Daniel Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER