Sökning: "osteoporos"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet osteoporos.

 1. 1. KVALITETSSÄKRING AV BENDENSITOMETRI

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Manal Meqbel; [2021]
  Nyckelord :bendensitometri; dual energy x-ray absorptiometry DXA ; International Society for Clinical Densitometry ISCD ; osteoporos; reproducerbarhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förekomst av käkbensnekros vid behandling med bisfosfonater : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Kristoffer Månsson; Mattis Larsson; [2021]
  Nyckelord :Bisfosfonater; Käkbensnekros; Läkemedelsrelaterad käkbensnekros;

  Sammanfattning : Introduktion: Bisfosfonater främjar apoptos hos osteoklaster och är därför förstahandsval i behandlingen av skelettsjukdomar som karaktäriseras av en överdriven eller obalanserad remodellering, vilket leder till en överdriven osteoklast-styrd benresorption. En sådan överdriven benresorption utgör problematiken vid flertalet sjukdomar och tillstånd (osteoporos, Pagets sjukdom, skelettmetastaser och multipelt myelom) där bisfosfonater ingår i patientens behandling. LÄS MER

 3. 3. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Gripsborn; [2021]
  Nyckelord :hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. LÄS MER

 4. 4. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Magnesiumrika livsmedel och effekt av dietärt och supplementärt magnesium på muskelstyrka och relativ muskelmassa hos individer över medelåldern

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annie Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Magnesium; Muskelstyrka; Muskelmassa; Livsmedel; Kosttillskott;

  Sammanfattning : Muskelstyrka och muskelmassa avtar med stigande ålder och är associerat med mortalitet, svaghet, osteoporos, fall och frakturer. Hos yngre individer har magnesiumtillskott signifikant ökat muskelstyrka. Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) av magnesium enligt Nordiska näringsrekommendationer (NNR) är lägre än rekommendationen av U. LÄS MER