Sökning: "påverkan marknadsmix"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden påverkan marknadsmix.

 1. 1. Marknadsföring i en digital tid : En studie av social commerce och marknadsmixen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahlström; Michiel Noback; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Social media; Social Commerce; Marknadsmixen; Startup; Kotler 4P;

  Sammanfattning : Att använda sociala medier som marknadsföringskanal, även kallat social commerce är ett växande fenomen då många företag idag använder sig av detta. Den nya marknaden har även möjliggjort att nystartade företag (startups) nu kan använda sociala medier som plattform för att växa och nå ut till sina kunder snabbare. LÄS MER

 2. 2. Att lyckas på landsbygden : Marknadsvillkor och marknadsföringsbeslut i dagligvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jenny Ivarsson; Pauline Ljungquist; [2019]
  Nyckelord :competition; marketing mix; performance; retail grocery store; countryside; rural area; inshopping; outshopping; konkurrens; marknadsmix; ekonomisk prestation; dagligvaruhandel; landsbygd; inshopping; outshopping;

  Sammanfattning : Förändrade marknadsvillkor för landsbygden med minskande befolkningsmängd och ökande konkurrens från fysiska och digitala aktörer har lett till att var femte dagligvarubutik på den tätortsnära landsbygden har försvunnit det senaste decenniet. För att möta förändringen ställs det högre krav på butikernas marknadsföring för att nå lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring i etiska företag : en fallstudie av The Smiling Group AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linnea Göransdotter; Rasmus Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Fairtrade; etiska företag; marknadsföring; marknadsföringsmix; marknadsmix; 4P-modellen; P-modellen;

  Sammanfattning : Marknadsföring är viktigt för att kommunicera hur ett företag skapar och kan leverera värde. Ett vanligt sätt för företag att marknadsföra sig är genom 4P-modellen där fokus ligger på produkt, pris, plats och påverkan. Ett annat sätt för företag att kommunicera sitt värde är genom olika märkningar. LÄS MER

 4. 4. Pricing Single Malt Whisky : A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sanna Bjartmar Hylta; Emma Lundquist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the factors that affect the price of whisky. Multiple regression analysis is used to model the relationship between the identified covariates that are believed to impact the price of whisky. The optimal marketing strategy for whisky producers in the regions Islay and Campbeltown are discussed. LÄS MER

 5. 5. Vad styr ett second hand- köp? : en undersökning om hur de fyra P:na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retr

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ESTER FUES; EMMA MARIA NORBERG; [2011]
  Nyckelord :second hand; konsument; consumer; kotlers marknadsmix;

  Sammanfattning : ”Det finns en chans att man hittar ett unikt plagg som ingen annan har.”(Kommentar från undersökningen)Idag används second hand kläder flitigt av trendsättare och kändisar och är ofta ett återkommande tema i modetidningar och styling jobb. LÄS MER