Sökning: "palliativ vård oro och ångest"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden palliativ vård oro och ångest.

 1. 1. Fångad i sin egen kropp - att leva med amyotrofisk lateral skleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnea Gustavsson; Julia Rindberg; [2019]
  Nyckelord :amyotrofisk lateral skleros; palliativ vård; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Introduktion: Bristande forskning inom ämnet amyotrofisk lateral skleros [ALS] är identifierat och tidigare patientperspektiv av sjukdomen påvisar bristande kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal. Diagnosen ALS innebär en brytpunkt till palliativ vård och behandlingen är symtomatiskt inriktad. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevda behov av stöd i palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Moell; Michaela Rooslien; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; Närstående; Socialt stöd; KASAM; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar, varav en är närståendestöd. Det kan vara en omvälvande och påfrestande process att som närstående vara en del av palliativ vård då situationen ofta kantas av oro, ångest, rädsla och isolering. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad för personer med amyotrofisk lateralskleros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Charlotte Elfström; Ebba Westfeldt; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; Palliativ omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurologisk sjukdom som drabbar omkring 250 personer per år i Sverige. ALS har länge ansetts vara en mycket plågsam sjukdom för den drabbade. Den ovissa framtiden kan skapa en känsla av meningslöshet, ångest och oro. LÄS MER

 4. 4. Interventioner för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt : -en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Dahlberg; Marie Sadinmaa; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slutskede; oro; ångest; interventioner; sjuksköterska; kunskapsöversikt.;

  Sammanfattning : Att befinna sig i livets slutskede ökar risken för psykiskt lidande i form av oro och ångest. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om interventioner för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans bemötande av oro och ångest hos patientermed cancer inom palliativ vård - en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Hanslofva; Linnea Lindman; [2017]
  Nyckelord :Anxiety; Cancer; Nurses attitudes; Palliative care; Cancer; Oro; Palliativ vård; Sjuksköterskors attityd; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med obotlig cancer har ofta kontakt med den palliativa vården, och kan mer eller mindre lida av oro och ångest. Sjuksköterskans ansvar och arbete för att tillgodose patientens behov och verka för en god omvårdnad anses vara viktigt. LÄS MER