Sökning: "palliativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 783 uppsatser innehållade orden palliativ omvårdnad.

 1. 1. VÅRD AV BARN TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT EN LITTERATURÖVERSIKT SOM BELYSER SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE OCH TILLÄMPANDE AV COPINGSTRATEGIER VID OMVÅRDNAD AV BARN I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Blixt; Emma Kajbic; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn i livets slutskede; hanterbarhet; pediatrisk palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över är omkring fyra miljoner barn i åldrarna 0 - 19 i behov av palliativ vård i livets slutskede årligen. Här ska sjuksköterskan vårda ur ett holistiskt perspektiv där bästa möjliga livskvalitet ska uppnås genom symtomlindring som innefattar de kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella behoven. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 3. 3. Bemötande som en del av den pediatriska palliativa vården : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser och önskemål av bemötandet inom den palliativa vården för barn med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Blom; Sofia Soneborg; [2023]
  Nyckelord :“Palliative care”; “Neoplasm”; “Parents”; “Experience”; “Family-centered care”; “Palliativ vård”; “Cancer”; “Föräldrar”; “Upplevelser”; “Familjecentrerad omvårdnad”;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Årligen beräknas 8 miljoner barn i världen kräva specialiserad pediatrisk palliativ vård, där cancersjukdom utgör en stor del av fallen. För många föräldrar vars barn vårdas palliativt innebär situationen en stor påfrestning och kan resultera i stor livsförändring för familjen. LÄS MER

 4. 4. Socialt välbefinnande hos män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som genomgår livsförlängande behandling : En empirisk studie

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Susanne Pettersson; Henriikka Rosdahl; [2023]
  Nyckelord :Socialt välbefinnande; Palliativ vård; Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer; Boendeform;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialt välbefinnande definieras som en kombination av en persons sociala anpassning och socialt stöd. Det innefattar hur tillfredsställd individen är med sina relationer och anpassar sig till omgivningen, och påverkas av vilka möjligheter individen har att få socialt stöd. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede inom en slutenvårdsavdelning : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jehona Bicaku; Sasipha Lampell; [2023]
  Nyckelord :palliativ vård; sjuksköterska; slutenvårdsavdelning; vård i livets slutskede; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas cirka 70 000 människor avlidit till följd av en långsamt förlöpande kronisk sjukdom som behandlas med palliativa insatser. Dygnet runt vårdas svårt sjuka patienter på landets alla sjukhus. Hos flertalet av dessas patienter står det klart att sjukdomen inte längre är botbar. LÄS MER