Sökning: "placebo interventions."

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden placebo interventions..

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Olsson; Susanna Vallin; [2021-08-06]
  Nyckelord :probiotika; gut-brain axis; stress; ångest; kortisol; självskattningsskalor; probiotics; anxiety; cortisol; self-assessment scales;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplementation of probiotics have an effect on stress and anxiety? -A systematic reviewAuthor: Emma Olsson & Susanna VallinSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 21-03-31Background: Stress and anxiety as general symptoms affect many people. If these are experienced frequently and for a long time, it can lead to illness. LÄS MER

 3. 3. Citizens resisting Smart Cities’ initiatives : The case of Concepción (Chile) and the R+D PACYT project.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Natalia Belén Sandoval Quezada; [2021]
  Nyckelord :Smart cities; urban social conflict; right to the city; flagship projects; corporate storytelling; placebo interventions.;

  Sammanfattning : Parque Científico y Tecnológico (PACYT, Science and Technology Park) is a large-scale R+D project that seems to be framed in a Smart City plan for Concepción, Chile, which the media has presented as “the Chilean Silicon Valley” (Araus, 2015; Tele13, 2019) and promises to bring not only research and development opportunities for the city but also thousands of direct and indirect jobs (Estudio Interdiseño, 2018; la Tercera, 2015) carried out by PACYT Corporation. Nonetheless, voices have raised to question the construction of the 91 hectares initiative, and some of them have even organized in citizen groups targeting the creation of the urban complex, which actively share information contesting the PACYT through social media, and coordinate activities to protest and spread the word. LÄS MER

 4. 4. Kan tranbär förebygga urinvägsinfektioner? : Med primärt fokus på äldre vårdtagare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Savin Khadida; Jelan Al-Hedr; [2021]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; prevention; geriatrics; cranberries; urinary tract infection; elderly; Antibiotikaresistens; förebyggande; geriatrik; tranbär; urinvägsinfektion; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) är den vanligaste förekommande bakteriella infektionen på äldreboenden. Idag behandlas den oftast med antibiotika men med det ständiga hotet av antibiotikaresistens krävs det andra alternativ till prevention. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad som optimerar placeboeffekt : en litteraturöversikt om omvårdnadens möjligheter att modulera placeboeffekt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emmie Argus; Camilla Hägerbäck; [2021]
  Nyckelord :Nocebo Effect; Nurse’s Role; Nursing Care; Placebo; Placebo Effect; Noceboeffekt; Omvårdnad; Placebo; Placeboeffekt; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund  Begreppet placebo har tidigare associerats som en overksam behandling utan terapeutisk effekt som i stor utsträckning omtalats som ett oetiskt tillvägagångssätt. Begreppet har dock i samtida forskning erkänts som en kraftfull mekanism: Placebo handlar inte om vad som tillförs patienten, utan om hur det tillförs. LÄS MER