Sökning: "positive mobile phone"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden positive mobile phone.

 1. 1. Structural analysis of HZO thin film and electrode using X-ray diffraction

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Elliot Winsnes; [2024]
  Nyckelord :HZO; hafnia; hafnium dioxide; zirconium dioxide; ferroelectricity; ferroelectric; synchrotron radiation; X-ray diffraction; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Since its discovery in 2011, the ferroelectricity of thin films based on HfO2 has been studied intensively. In particular, thin films with a 1:1 ratio of HfO2 and ZrO2 (HZO) has been of great interest. The ferroelectricity arises from a non-centrosymmetric orthorhombic (o) phase of HZO whose prevalence is dependent on the processing conditions. LÄS MER

 2. 2. Digitalizing Football Referee Note-Taking

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anja Tjärnhage; [2023]
  Nyckelord :Football referees; Event reporting; Usability; Interaction design; User experience; Fotbollsdomare; Händelserapportering; Användbarhet; Interaktionsdesign; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : Football is the world’s biggest sport, and every match requires a referee who is responsible for interpreting and enforcing the Laws of the Game. In Sweden, an area for improvement for referees is the user experience of the administration tool used to collect data about matches. LÄS MER

 3. 3. Usability-based data reporting with smartphones for efficient and sustainable resource planning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Johan Kristoffersson; [2023]
  Nyckelord :resource planning; under-reporting; smartphones; mobile; usability; sustainability;

  Sammanfattning : Spreadsheets are often used for data input and resource planning, but studies in health care indicate various barriers causing under-reporting. Other studies suggest mobile reporting systems could prevent under-reporting. Nevertheless, the importance of smartphone-based reporting systems within industries is scarcely researched. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av mjukvaruanvändarupplevelse (UX) på kundnöjdhet med mobiltelefon: Användare (Android och iOS)

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Syed Manzar Ali Rizvi; [2023]
  Nyckelord :Software identification; Usability; Software value; Satisfaction;

  Sammanfattning : This research analyzes the relationship between software usability, software identification,software value (User Experience) with customer satisfaction within the dynamic landscape of mobileoperating systems. With the growing importance of user experience (UX) in software design, the studyexplores how these factors collectively influence users' overall satisfaction, with a specific focus on theAndroid and iOS platforms. LÄS MER

 5. 5. Mobilen som verktyg under användarens beslutsprocess

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Sara Olsson; Agnes Nordström; [2023]
  Nyckelord :Omnichannel; the user s decision-making process; seamless customer journey; Webrooming; Cultural Probes; Omnichannel; användarens beslutsprocess; sömlös kundresa; Webrooming; Cultural Probes;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker användningen av mobiltelefoner som verktyg under användares beslutsprocess i en omnichannel-kundresa med fysisk och virtuell interaktion. Syftet är att identifiera både möjligheter och problem som kan uppstå vid användning av mobilen i en sådan interaktion, med fokus på fenomenet Webrooming. LÄS MER