Sökning: "privacy concerns"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden privacy concerns.

 1. 1. A Qualitative Look into Going Concern Reports : From the Auditor's Perspective

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lacey Näsman; [2019]
  Nyckelord :Qualitative; Audit; Going Concern; Sweden;

  Sammanfattning : This research considered the perspective of the auditor regarding going-concern reports in light of previous research questions and prior study categorizations. A deeper goal of the study was to find out if a qualitative method would produce a deeper understanding than the quantitative studies of previous research. LÄS MER

 2. 2. The medium is the message, or is it? : A quantitative study of media users’ attitudes towards advertising online and offline

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Fransson; Ellinor Pousette; [2019]
  Nyckelord :Advertising; Social media; Personalization; Media users; The medium is the message;

  Sammanfattning : Media usage, as well as media advertising, is growing in tandem with each other. Media users will, regardless of which medium that is in use, encounter a considerable amount of advertising. As we are moving towards a more digitized world, and also a more digitized media sphere, a new communication landscape has been formed. LÄS MER

 3. 3. Online Behavioral Advertising : A Study of Privacy Concerns and Coping Behavior for Students in Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nils Bure; Axel Pahne; [2019]
  Nyckelord :Online behavioral advertising; privacy concern; privacy violation; advertising avoidance; advertising acceptance; students; advertising; privacy;

  Sammanfattning : During recent years, the global digital transformation has led to changes in the advertising industry, where advertisers use new strategies to reach customers to advertise their products and services. Online behavioral advertising emerged as a new advertising process, which allowed companies to collect and use online behavior to create tailored personalized advertisements. LÄS MER

 4. 4. Privacy concerns in Ambient Assisted Living systems for home environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By 2060 it is estimated that 30% of the European population will be 60 years or older. An aging society will put a heavy strain on the healthcare system. To mitigate this strain and enable elderly to live autonomously in their homes the AAL program was formed. LÄS MER

 5. 5. Balansgången mellan skydd av personlig integritet och skydd för företagshemligheter : Med särskilt fokus på forskning om AI-teknik inom sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aysun Yücel; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; dataskydd; Data Protection; personlig integritet; känsliga personuppgifter; sjukvård; healthcare; dataskyddsförordningen; GDPR; företagshemligheter; Trade Secrets; Artificial Intelligence; artificiell intelligens; AI; anonymisering; pseudonymisering; enskildas rättigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där utvecklad teknik kan bidra till att lösa flertalet samhällsproblem. Till exempel är intresset av avancerad AI-teknik inom sjukvård alltmer efterfrågat. AI-teknik har stor potential att stödja sjukvårdspersonal och individer, förkorta köer och förbättra vården. LÄS MER