Sökning: "private elderly care"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden private elderly care.

 1. 1. Att vara mellanchef inom privat äldreomsorg : En komplex balansgång mellan vinstintresse, omvårdnadsetik och kvalitetskrav

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Daniella Olsson; Gabriella Östlund; [2019]
  Nyckelord :middle manager; private elderly care; leadership; profit interest; nursing ethics; quality requirements.;

  Sammanfattning : The iam with this study was to obtain an understanding of how middle managers in private elderly care experience their leadership and its inclusive requirements. The study has also investigate how middle managers in the private elderly care take into account the company’s profit interest in relation to nursing ethics and quality requirements. LÄS MER

 2. 2. Geriatric Social Workers and Grieving Seniors : An exploratory study of the experiences of geriatric officers working with grieving elderly clients

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Adede Otieno; Ayobami Jimoh; [2019]
  Nyckelord :Social workers; elderly; experiences; Geriatrics; grief;

  Sammanfattning : In Sweden, the elderly population above the ages of 65 who can no longer cater for themselves can seek assistance from the social services in their municipalities. A case officer popularly known as biståndshandläggare in Sweden is usually assigned by the municipality to assist in planning, assessing and making decisions on the kind of services which best fits the elderly clients seeking assistance. LÄS MER

 3. 3. LIVET PÅ ETT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ching-Pei Tsai Aronsson; SAIDA NADIROV MAKSUTOVA; [2019]
  Nyckelord :elderly; experiences; literature study; nursing home; litteraturstudie; särskilt boende; upplevelser; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka en femtedel av befolkningen i Sverige består av personer över 65 år. Ökande livslängd leder till både fysiska och psykiska funktionsförsämringar. För att hantera effekter av tidig utveckling av delvis åldersrelaterade funktionsnedsättningar kan kommunen erbjuda hemtjänst i äldres privata boenden. LÄS MER

 4. 4. New Public Management inom äldreomsorgen - Kritiska röster från golvet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie-Louise Johansson; Noor Jihad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har vi idag en ökad befolkning av personer som är över 65 år. Detta medför också till ökat krav på äldreomsorgen. Äldreboenden är en vanlig typ av boende för personer över 65 år som inte längre klarar av att leva i sina ordinära boende. De ökade kraven på äldreomsorg ökar också kostnaderna i samhället. LÄS MER

 5. 5. Entreprenadiseringens konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Thell; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; kvalitet; äldreomsorg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis purpose aims to examine if organizational reforms, connected to the concept of New Public Management, have led to quality differences in elderly care at the sub-national level. Theories that form the basis of the research problem are based on information problems and rationality linked to economic aspects. LÄS MER