Sökning: "private elderly care"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden private elderly care.

 1. 1. Att vara mellanchef inom privat äldreomsorg : En komplex balansgång mellan vinstintresse, omvårdnadsetik och kvalitetskrav

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Daniella Olsson; Gabriella Östlund; [2019]
  Nyckelord :middle manager; private elderly care; leadership; profit interest; nursing ethics; quality requirements.;

  Sammanfattning : The iam with this study was to obtain an understanding of how middle managers in private elderly care experience their leadership and its inclusive requirements. The study has also investigate how middle managers in the private elderly care take into account the company’s profit interest in relation to nursing ethics and quality requirements. LÄS MER

 2. 2. New Public Management inom äldreomsorgen - Kritiska röster från golvet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie-Louise Johansson; Noor Jihad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har vi idag en ökad befolkning av personer som är över 65 år. Detta medför också till ökat krav på äldreomsorgen. Äldreboenden är en vanlig typ av boende för personer över 65 år som inte längre klarar av att leva i sina ordinära boende. De ökade kraven på äldreomsorg ökar också kostnaderna i samhället. LÄS MER

 3. 3. New public managements påverkan på äldreomsorgen : En intervjustudie med enhetschefer om New public managements inarbetning i särskilda boenden för äldre

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lovisa Ahlstedt; Malvina Vestlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Retirement homes in Sweden are­ constantly characterized by new changes. These activities make up a large part of the Swedish welfare society as a result of an increased aging population. LÄS MER

 4. 4. Makt och hierarkier inom källsortering : En studie som undersöker källsortering inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Decibell Sahlén; [2018]
  Nyckelord :Waste management; source sorting; healthcare; environmental policies; power; hierarchies; Avfallshantering; källsortering; hälso- och sjukvård; miljöpolicy; makt; hierarkier;

  Sammanfattning : Avfall kan vara både ett problem och en tillgång. Hur samhället hanterar avfall har blivit en allt viktigare fråga i takt med att befolkningen växer och konsumtionen ökar. LÄS MER

 5. 5. Det rationella maktmissbruket : En studie om New Public Management och korruption

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tomas Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; korruption; rationalitet; gynnsam frestelsekultur; institutionella arrangemang;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if the organisational reforms, commonly referred to as New Public Management, have led to an institutional arrangement that promotes corrupt behaviour among officials at the sub-national level. By using a theoretical framework which is based on rationality among actors within the current institutional arrangement it is suggested that these reforms have created an environment where bribes and nepotism will increase and spread. LÄS MER