Sökning: "rehabilitering teori"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden rehabilitering teori.

 1. 1. Naturunderstödd rehabilitering och mening i aktivitet för personer med psykisk ohälsa. En litteraturöversikt utifrån teorin görandet-varandet-tillhörigheten-blivandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sigrun Bergstrand; Johanna Sjöland Thulin; [2022]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; hortikulturell terapi; trädgårdsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i Sverige och forskning visar att en stor problematik hos målgruppen med psykisk ohälsa är svårigheten att finna mening i aktivitet, vilket ses som en nyckel till tillfrisknandet. Naturunderstödd rehabilitering (NUR) är en rehabiliteringsform som bland annat är utvecklad av arbetsterapeuter och som visat ge positiva effekter för personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Yrkesverksammas perspektiv på naturbaserade rehabiliteringsinsatser : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Persson; Sanna Petersson; [2022]
  Nyckelord :Effects of nature; knowledge; mental disorder; nature-based rehabilitation; professionals’ relationships; social bonds; stress; Kunskap; naturbaserad rehabilitering; naturens påverkan; psykisk ohälsa; relationer; sociala band; stress; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett stort problem och dess negativa konsekvenser drabbar individer, närstående och hela samhällen. För att komma åt problemen är det viktigt att det finns flera framgångsrika rehabiliteringsinsatser. Forskning har visat att naturen kan användas för att rehabilitera människor mot psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Betydelse och beaktande av psykosociala faktorer vid rehabilitering efter fotbollsskada : En kvalitativ intervjustudie av fotbollsspelares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Grelsson; Nathalie Stromski; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; social cognitive theory; soccer; psychological factors; social factors.; Fysioterapi; socialkognitiv teori; fotboll; psykiska faktorer; sociala faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fotboll den idrott där flest personer skadar sig under idrottsutövning. Oavsett skada kan fotbollsspelaren behöva komma i kontakt med fysioterapeut för rehabilitering. Biopsykosociala faktorer är viktiga under rehabiliteringen då de kommer påverka individens möjlighet att återgå till fotboll. LÄS MER

 4. 4. Biopsykosociala effekter av inspiratorisk muskelträning hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Storck Natalie; Grahn Gustav; [2021]
  Nyckelord :Effekt; Fysioterapi; KOL; Respiratorisk muskelträning; Respiratorisk rehabilitering; Socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör drygt 2 700 personer av kronisk obstruktiv lungsjukdom i Sverige. Sjukdomen påverkar fysiska, psykiska och sociala faktorer, vilket kan leda till en inaktiv livsstil. Fysisk aktivitet och träning är därför en viktig del av behandlingen. LÄS MER

 5. 5. En lyckad sysselsättning efter fängelset : En kvalitativ studie om hur den upplevda självförmågan bidragit till en lyckad sysselsättning efter fängelset

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Abdullah Al-Ameri; Haris Veskovic; [2021]
  Nyckelord :Rehabilitation of criminals; crime; perceived self-efficacy; employment; Rehabilitering av kriminella; brott; upplevd självförmåga; sysselsättning;

  Sammanfattning : Efter avtjänat fängelsestraff kan individen befinna sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap, vilket gör att risken för återfall ökar. Trots att dessa individer förväntas försörja sig själva efter avtjänat fängelsestraff, visar forskning att de möts av flera hinder. LÄS MER