Sökning: "relationell analys"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden relationell analys.

 1. 1. Relationen mellan lärare och elev – en intervjustudie om mellanstadielärares relationsarbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Reyman; [2019-03-11]
  Nyckelord :relationer; relationell pedagogik; medvetenhet; lärande;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sju lärares uppfattningar om relationen mellan lärare och elev samt vilka effekter relationen kan få på undervisningen. Insamlandet av det empiriska underlaget har skett via sju semi-strukturerade intervjuer med sju verksamma lärare på mellanstadiet. LÄS MER

 2. 2. Adolescents’ ability to make their own decisions regarding GRS in medical contexts. - An ethical normative argumentative analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fanny Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskning är att lyfta fram den etiska debatten om barn, mer specifikt ungdomar, med könsdysfori. I Sverige måste man vara 18 år för att få en genusöverföringskirurgi (GRS) och det blir problematiskt när ungdomar önskar en könsförändring snabbt på grund av det starka besväret med könsdysfori. LÄS MER

 3. 3. Relationell teologi ur tre perspektiv - en jämförande analys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Henrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :relationell teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Matematiksvårigheter inom area och omkrets

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Petersson; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Area och omkrets; Grundskola; Instrumentell förståelse; Matematiksvårigheter; Relationell förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad befintlig forskning visar kring elever med matematiksvårigheters förståelse samt att undersöka vilken form av förståelse som gynnar eleverna i störst grad inom area och omkrets, instrumentell- eller relationell förståelse. I litteratursökningsprocessen var utgångspunkterna instrumentell och relationell förståelse, area och omkrets samt matematiksvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rosanna Nordahl; [2019]
  Nyckelord :lek; relationer; relationellt perspektiv; samspel; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER