Sökning: "generalentreprenad"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet generalentreprenad.

 1. 1. Scania Nya Gjuteri : Skanskas projektspecifika utmaningar med det systematiska arbetsmiljöarbetet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nicole Aroyan; George Labib; [2021]
  Nyckelord :systematic work environment management; coordination; side contractor; work environment; general contractor; systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; samordningsansvar; sidoentreprenör; arbetsmiljö; generalentreprenad;

  Sammanfattning : Stora industriprojekt med många involverade parter är komplexa redan som de är. Därav är ett inarbetat och noga planerat systematiskt arbetsmiljöarbete avgörande för en god arbetsmiljö där många personer vistas och arbetar på samma yta. LÄS MER

 2. 2. Hur sker innovationsarbetet på små och medelstora företag?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Louise Jonsson; [2021]
  Nyckelord :bygginnovation; SME; byggbranschen; produktutveckling; innovation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att försöka kartlägga hur små och medelstora företag i byggbranschen arbetar med innovation samt att ta reda på vilka parametrar som påverkar det arbetet. Målsättningen med studien är att binda tillsammans resultatet från undersökningen med teori inom området för att kunna dra slutsatser om vilka parametrar som främst påverkar innovationsarbetet för de tillfrågade företagen. LÄS MER

 3. 3. KOMMUNIKATION MELLAN PROJEKTÖR, BYGGLEDARE OCH ENTREPRENÖR I EN GENERALENTREPRENAD

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Yal Ameen; Jimmy Johansson; [2017]
  Nyckelord :Communication; Communication in construction projects; Communication channels; Communication between contractors and consultants; Kommunikation; Kommunikation i byggprojekt; Kommunikationskanaler; Kommunikation mellan entreprenör och konsult;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka kommunikationen mellan entreprenör, byggledaren och projektör i ett anläggningsprojekt där en generalentreprenad genomförts. Kommunikation ses bristande mellan dessa aktörer i tidigare forskning vilket har bidragit till negativa aspekter i form av ekonomi och tid. LÄS MER

 4. 4. Miljöcertifierade byggentreprenader i offentlig upphandling - Att lägga grunden till en legaldefinition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Offentlig upphandling; Miljöcertifierade byggentreprenader; BREEAM; LEED; Miljöbyggnad; Upphandlingsstrategier; Miljömärken; Märken; Definition; Miljöledningssystem; Kvalificeringsfas; Tilldelningsfas; Tekniska krav; Referenser; Avtalsuppföljning; Väsentlig ändring; Partnering; Viktning; Utvärderingsmodeller; Särskilda kontraktsvillkor; Swedish Green Building Council; Totalentreprenad; Utförandeentreprenad; Generalentreprenad; Delad entreprenad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Byggsektorn har stor miljöpåverkan och det är viktigt att byggentreprenader genomförs på ett sätt som följer de miljömål som finns. Genom offentlig upphandling har myndigheter en stor möjlighet att inverka på miljöpåverkan, genom att ställa krav på att deras byggentreprenader följer vissa miljökriterier. LÄS MER

 5. 5. Hjälpmedel vid beräkning av grundvattensänkning för att underlätta prissättning i anbudsfas.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik; KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Madelene Agnarsson; Marie Larsson; [2015]
  Nyckelord :Generalentreprenad; Anbudsfas; Grundvatten-sänkning; Thiems ekvation; Cooper-Jacobs metod; Typjor-dar i Mälardalen;

  Sammanfattning : Grundvattensänkningar är något som ofta behöver utföras innan konstruktion av anläggningar i jord. Att sätta pris på en grundvattensänkning är inte särskilt lätt när information eller kompetenser saknas som krävs för att göra en rimlig bedömning. LÄS MER