Sökning: "Totalentreprenad"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Totalentreprenad.

 1. 1. Hur har klimatdeklarationen implementerats?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Tommy Memari; Niklas McPherson; [2022]
  Nyckelord :Climate declaration; climate calculation; LCA; Boverket; main contractor; LCA; Boverket; main contractor; Klimatdeklaration; klimatkalkyl; LCA; Boverket; totalentreprenör;

  Sammanfattning : Vid årsskiftet 2022 trädde en ny lag i kraft med syfte att bidra till en lägre klimatpåverkan vid produktion av nya byggnader, denna lag är klimatdeklarationen. Klimatdeklaration bygger på metodiken ifrån en livscykelanalys men är begränsad till att enbart titta på produktskedet och byggproduktionsskedet (A1-A5), då dessa skeden ses som de mest kritiska sett till klimatpåverkan av byggnadens livscykel. LÄS MER

 2. 2. Totalentreprenad vid ombyggnation : Brister och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Karam Ghalo; [2022]
  Nyckelord :Construct contract; communication; coordination; Tender document; Standard agreement ABT06.; Ombyggnation; Totalentreprenad; Brist; Kommunikation och samordning; Förfrågningsunderlag; Standardavtal.;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to identify shortcomings in the turnkey contract, to further find solutions and determine what improvements can be made to the construction process in the turnkey contract for renovations. Method: The work is based on a literature study, which is further used as a theoretical basis for the work. LÄS MER

 3. 3. Bergförankring av betongtråg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Mattias Eriksson; Anton Lundquist; [2022]
  Nyckelord :Passiv förankring; mikropåle; stag; bergförankring; tråg; injekteringsbetong; upplyftning; brottsvidhäftning; vidhäftningsbrott; skjuvspänning; Finita elementmetoden; Abaqus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägen mellan Malmö och Göteborg, Västkustbanan, ska utökas till dubbelspår. Innan utbyggnad är Västkustbanan dubbelspårig hela vägen mellan Ängelholm och Göteborg, förutom sträckan genom Varberg. Utbyggnad mellan Varberg och Hamra från enkelspår till dubbelspår ska genomföras. LÄS MER

 4. 4. Konsultupphandling för anbudsprojektering vid totalentreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktor Åström; [2021]
  Nyckelord :Design-build contract; Procurement; Tendering stage; Tendering design; Design management; Communication; Totalentreprenad; Upphandling; Anbudsskedet; Anbudsprojektering; Projekteringsledning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Stora infrastrukturprojekt kännetecknas ofta av osäkerheter och att många arbetsmoment och tekniker både är komplexa och icke-rutinmässiga. Som svar på komplexiteten och osäkerheterna blir entreprenadformen totalentreprenad allt mer förekommande inom anläggnings- och infrastruktursektorn. LÄS MER

 5. 5. BIM jämfört med traditionell projektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Elin Sturesson; Fredrik Danielsson; [2021]
  Nyckelord :BIM; Järnväg; Ansvarsform; Ersättningsform; Aktör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om Building Information Modelling, även förkortat BIM, i järnvägsbranschen. BIM är ett relativt nytt arbetssätt som börjar implementeras allt mer men samtidigt används traditionell projektering. LÄS MER