Sökning: "Totalentreprenad"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Totalentreprenad.

 1. 1. Konsultupphandling för anbudsprojektering vid totalentreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktor Åström; [2021]
  Nyckelord :Design-build contract; Procurement; Tendering stage; Tendering design; Design management; Communication; Totalentreprenad; Upphandling; Anbudsskedet; Anbudsprojektering; Projekteringsledning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Stora infrastrukturprojekt kännetecknas ofta av osäkerheter och att många arbetsmoment och tekniker både är komplexa och icke-rutinmässiga. Som svar på komplexiteten och osäkerheterna blir entreprenadformen totalentreprenad allt mer förekommande inom anläggnings- och infrastruktursektorn. LÄS MER

 2. 2. BIM jämfört med traditionell projektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Elin Sturesson; Fredrik Danielsson; [2021]
  Nyckelord :BIM; Järnväg; Ansvarsform; Ersättningsform; Aktör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om Building Information Modelling, även förkortat BIM, i järnvägsbranschen. BIM är ett relativt nytt arbetssätt som börjar implementeras allt mer men samtidigt används traditionell projektering. LÄS MER

 3. 3. Hampa som isoleringsmaterial : En studie av hampas isolerande egenskaper och materialets framtida möjligheter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Kelly Lundholm; Emma Hillerbratt; [2021]
  Nyckelord :insulation; hemp; cellulose; mineral wool; turn-key contract; thermal conductivity; sound proofing; moisture resistance; fire resistance; isolering; hampa; cellulosa; mineralull; totalentreprenad; värmekonduktivitet; ljudisolering; fuktresistens; brandresistens;

  Sammanfattning : Historically, energy use in the operational phase has accounted for most of a building’s climate impact. This has been changed in recent decades because there has been a focus on developing energy-efficient buildings. A larger part of a building’s climate impact is caused by material manufacturing and production. LÄS MER

 4. 4. Miljöcertifieringar - ur ett entreprenörsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Douglas Santesson; [2021]
  Nyckelord :Miljöcertifieringar; LEED; BREEAM; Svanen; Miljöbyggnad; GreenBuilding; hållbarhet; miljömål; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka problem och mervärden som finns för entreprenörer när de använder sig av miljöcertifieringar. Studien är baserad på en litteraturstudie där olika miljöcertifieringssystem, hållbarhetsmål och tidigare erfarenheter av miljöcertifieringar undersökts. LÄS MER

 5. 5. Tillkommande kostnader i allmännyttigt bostadsbyggande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Kombohus; totalentreprenad; tillkommande kostnader; ÄTA;

  Sammanfattning : With an increasing population and need of housing, Sweden needs more availible apartments and cost efficent solutions. The organisation for public housing in Sweden has responded to this situation a couple of years ago with predefined buildings called ”Kombohus” available to purchase for the companies that work within public housing. LÄS MER