Sökning: "reproduktiva rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden reproduktiva rättigheter.

 1. 1. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors kunskap och erfarenheter om sexuell och reproduktiv hälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna-Sara Bergstrand; Mikaela Fichtel; [2020]
  Nyckelord :Experience; Information; Knowledge; Sex Education; Sexual and Reproductive Health; Young Women; Erfarenhet; Information; Kunskap; Sexualundervisning; Sexuell och Reproduktiv hälsa; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla individer har rätt till information, hälsovård och stöd för att uppnå god potential gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I Sverige finns goda förutsättningar för sexualundervisning av hög kvalitet i skolan. Trots detta finns kvalitetsbrister i undervisningen och kvinnor saknar kunskap om SRHR. LÄS MER

 3. 3. När aborträtt och rätt till liv krockar : En kvalitativ innehållsanalys om hur dagstidningar framställer bilden av abort och abortvård i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Karlsson; Sofia Kilstam; [2020]
  Nyckelord :Abortion rights; abortion resistance; autonomy; mass media; midwife; Aborträtt; abortmotstånd; autonomi; massmedia; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år genomgår 35000–38000 kvinnor abort i Sverige. Upplevelser av autonomi, skuld och skam finns beskrivet. En stor del av den svenska befolkningen läser dagstidningar varje dag och massmedia anses ha en viktig roll angående opinionsbildningen. LÄS MER

 4. 4. Postkolonialism inom barnrättsarbetet : En analys av Rädda Barnens handbok för religiösa ledare om sexuella och reproduktiva rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Flora Lantto Heldebro; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is centered around Save The Children Swedens Religious’ leaders Handbook on Adolescent Sexual & Reproductive Health and Rights. The thesis purpose is to understand the issues that may occur when a western actor preform child rights work in a non-western country. LÄS MER

 5. 5. "Jag är inte bara barnmorska, utan människa också" : Barnmorskors erfarenheter av att få stöd i arbetet med att vårda kvinnor som genomgår sena aborter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristin Hjerne; Heidi Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :barnmorskors upplevelser; stöd; erfarenhet; sena aborter; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans kompetensområde är inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Inom abortvården ska kvinnans sexuella och reproduktiva rättigheter främjas genom att kvinnan har rätten till att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och rätt till att bestämma antalet barn och hur tätt de ska komma. LÄS MER