Sökning: "reproduktiva rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden reproduktiva rättigheter.

 1. 1. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 2. 2. Reproductive Governance in Transition? A rhetorical analysis of the National Campaign for the Right to Legal, Safe, and Free Abortion in Argentina.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karolina Lecalonnec; [2019]
  Nyckelord :abortion; legalization; Argentina; reproductive governance; rhetoric; National Campaign; reproduction; public health; social rights; human rights.; Cultural Sciences; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks den använda retoriken av den Nationella Kampanjen för rätten till laglig, säker och gratis abort i Argentina. Syftet med studien är att under- söka om den reproduktiva styrningen håller på att förändras. LÄS MER

 3. 3. "Jag är inte bara barnmorska, utan människa också" : Barnmorskors erfarenheter av att få stöd i arbetet med att vårda kvinnor som genomgår sena aborter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristin Hjerne; Heidi Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :barnmorskors upplevelser; stöd; erfarenhet; sena aborter; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans kompetensområde är inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Inom abortvården ska kvinnans sexuella och reproduktiva rättigheter främjas genom att kvinnan har rätten till att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och rätt till att bestämma antalet barn och hur tätt de ska komma. LÄS MER

 4. 4. Ungas och lärares erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen – en kunskapsbas för barnmorskan i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Johanna Löfberg; Grete Torsethaugen; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Experiences; Midwife; Sex education; Teachers; Young adults; Barnmorska; Erfarenheter; Lärare; Sex- och samlevnadsundervisning; Unga; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella och reproduktiva rättigheter baseras på mänskliga rättigheter. En central insats för att öka tillgången till den sexuella och reproduktiva hälsan är en allsidig och omfattande sexualundervisning. Skolan och ungdomsmottagningar anses vara viktiga arenor för sexualundervisning. LÄS MER

 5. 5. Det sitter någon mitt emellan som tur är

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Siri Lindqvist; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; icke-hormonella metoder; ; preventivmedelsrådgivning; fertilitetsmedvetenhet; ; Naturlig familjeplanering; Pearl Index; ungdomar; p-dator;

  Sammanfattning : Background: Non-hormonal contraception methods, based on fertility awareness, come indifferent varieties. Modern versions now exist in the shape of fertility monitors and mobileapplications. The efficacy and Pearl Index of the methods vary. In Sweden, midwives areresponsible for contraceptive counselling and prescribe 80 % of all contraception. LÄS MER