Sökning: "rim och ramsor lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden rim och ramsor lärare.

 1. 1. Kan barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vara matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Izabelle Ekman; Anna Söderstén; [2019]
  Nyckelord :Matematik; elever i matematiksvårigheter; barnlitteratur; sånger; rim och ramsor;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan integreras i matematikundervisningen för att främja lärandet för elever i matematiksvårigheter. Studien undersöker vidare om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan ses som medierande redskap och i så fall hur. LÄS MER

 2. 2. Sjunga för att lära : Hur lärare anser att sång, musik, rim och ramsor kan bidra till ett lärande i engelskämnet för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Camilla Tyllström; [2019]
  Nyckelord :Sång; musik; rim; ramsor; språkundervisning; engelska; årskurs F-3; lärarperspektiv.;

  Sammanfattning : Engelskämnet bör ses som centralt i skolan då det har en del i elevernas kommande yrkesliv i och med den globalisering som sker i vår värld. Forskning pekar på att musik och sång kan bidra till en mer stimulerande och avslappnad miljö i de yngre skolåren. LÄS MER

 3. 3. Sjunga för att lära : Hur lärare anser att sång, musik, rim och ramsor kan bidra till ett lärande i engelskämnet för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Camilla Tyllström; [2018]
  Nyckelord :Sång; musik; rim; ramsor; språkundervisning; engelska; årskurs F-3; lärarperspektiv.;

  Sammanfattning : Engelskämnet bör ses som centralt i skolan då det har en del i elevernas kommande yrkesliv i och med den globalisering som sker i vår värld. Forskning pekar på att musik och sång kan bidra till en mer stimulerande och avslappnad miljö i de yngre skolåren. LÄS MER

 4. 4. Poesi i grundskolans tidigare år : En studie om lärares och elevers attityder till poesi och om hur poesi kan bidra till elevers språkmedvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marisa Örnbielke; Alexandra Tuominen; [2017]
  Nyckelord :poesi; undervisning; lyrik; rim och ramsor; ordförrådsutveckling; språkutveckling; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie kommer att behandla olika attityder till poesi samt hur poesiundervisning kan utveckla elevers språkmedvetenhet. I grundskolans undervisning tycks det vara så att poesi inte tillåts ta lika mycket plats som andra texttyper, något som troligen kommer sig av att lärare och elevers attityder till genren. LÄS MER

 5. 5. Sånger, rim och ramsor inom engelskundervisning : Lärares attityder till användning av sånger, rim och ramsor för att gynna elevers engelska språkutveckling i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Cederleuf; [2015]
  Nyckelord :Sång; rim; ramsor; engelskundervisning; intervjustudie; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att få en ökad insikt i vad svenska lärare har för attityder till arbete medsång, rim och ramsor i engelskundervisning för grundskolans tidigare år. Frågeställningarna är:1. Vad har lärarna i studien för attityder till arbete med sång, rim och ramsor inomengelskundervisning?2. LÄS MER