Sökning: "läsflyt"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet läsflyt.

 1. 1. Läs – och skrivutveckling i årskurs 1-3 – En svårighet eller bara svårt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Krona; [2018-02-08]
  Nyckelord :anpassning; språkundervisning; läs – och skrivutveckling; metoder;

  Sammanfattning : Med revideringen av läroplanen 2016 infördes det ett kunskapskrav i svenska för elever i årskurs 1 i läsning vilket ökar kraven på att lärare använder metoder som hjälper eleverna att nå dessa mål. För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kraven i läsning och skrivning är det upp till lärare att själva välja metoder för deras utveckling. LÄS MER

 2. 2. Intensivläsning : En interventionsstudie med WIP-intensivprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Kajén; Katarina Sturesson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; explicit undervisning; fonologiskt grundarbete; interventionsstudie; intensivträning; motivation; upprepad läsning; WIP intensivprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur avkodning, stavning och motivation kan påverkas av 6 veckors träning med WIP intensivprogram. WIP är en multikomponent träning där tyngdpunkten ligger på kopplingen mellan fonem-grafem, läsflyt och läsförståelsestrategier. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande stödåtgärder i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kenny Hoogesteyn; Marika Hart; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; Fonem; Fonologi; Grafem; Kunskap; Läs- och skrivsvårigheter; Läsflyt; Minne; Ordförråd; Stavningskonvention; Svårigheter; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns lämpliga stödåtgärder att införa i svenskundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i årskurs F-3. Vi vill få en fördjupad kunskap om vilka sorts tidiga tecken det finns på att en elev har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt vilka svårigheter som är förknippade med funktionsnedsättningen. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning : En interventionsstudie med elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Eriksson; Caroline Rehnberg; [2018]
  Nyckelord :avkodning; behaviorism; läsmotivation; Repeterad läsning; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka elevers upplevelser av läsmetoden Repeterad läsning hos några elever på grundskolan. Läsmetoden innebär att eleven läser en kortare text flera gånger tills ett bra läsflyt har uppnåtts. När läsaren repeterar samma text automatiseras avkodningen. LÄS MER

 5. 5. Tyst läsning i skolan. Observationer och intervjuer av elever i årskurs 3

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Malmgren; Åsa Rasmussen Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Tyst läsning, läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter, The simple view of reading, Matteuseffekten. AbstractTitel: Tyst läsning i skolan – observationer och intervjuer av elever i årskurs 3. LÄS MER