Sökning: "riskhantering checklista"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden riskhantering checklista.

 1. 1. Omvårdnadspersonalens erfarenheter av riskhantering : med HCR-20 som underlag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Glenn Enheim; Karin Hamrin; [2014]
  Nyckelord :Risk management; risk assessment; HCR -20; forensic psychiatry; nursing staff; experience; Riskhantering; riskbedömning; HCR-20; rättspsykiatri; omvårdnadspersonal; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Målet med den rättspsykiatriska vården är att patienterna skall kunna återvända till ett gott liv utanför vården utan återfall i kriminalitet. Socialstyrelsen har klargjort att patienter inom den specialiserade psykiatriska vården ska riskbedömas. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av brandspridning i tät trähusbebyggelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Anton Wikensten; [2014]
  Nyckelord :Conflagration; fire spread; flying brands; consequence assessment; fire hazard; wooden buildings; trähusbebyggelse; konflagrationsbrand; brandspridning; spridningsvägar; takgenombränning; fönsterflamma; flygbränder; konsekvensbedömning; checklista; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to examine if there was an easy way for the rescue services to get knowledge about the possible consequences regarding a fire in an area of densely-built wooden buildings. By following the method proposed in this report rescue services can get an understanding if their capacity to combat a fire in this type of area is sufficient. LÄS MER

 3. 3. Brandskyddsguide - För varuhus, köpcenter och gallerior

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Magnus Hedén; [2007]
  Nyckelord :köpcenter; varuhus; galleria; brandskydd; utrymning; guide; handledning; checklista; systematiskt; brandskyddsarbete; driftskede; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report address fire safety problems specific for shopping centres, large retail stores and malls. It presents a short guide to be used by staff, safetypersonel and object owners with main focus on the operation phase of fire safety design. LÄS MER

 4. 4. Brandskydd på byggarbetsplatser - finns det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Henric Gustavsson; Daniel Persson; [2007]
  Nyckelord :Brandskydd; byggprocess; byggarbetsplats; svenska lagar; heta arbeten; säkerhetsregler; AFS; checklista; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate the problem with fire safety at construction sites. If it is found necessary, the report will try to present methods of how the situation can be bettered. Investigations have been made through interviews, visits to building sites and by examining statistics of fires at construction sites. LÄS MER

 5. 5. Fördjupad brandförloppsbeskrivning som beslutsunderlag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :David Högberg; [2002]
  Nyckelord :webbapplikation.; statistik; räddningstjänst; Lunds brandförsvar; insatsuppföljning; databas; checklista; brandorsaksutredning; brandförlopp; beslutsunderlag; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this report evaluates how a firedevelopment can be systematically described and how statistics from these descriptions can serve as basis for descisions in fire brigades.... LÄS MER