Sökning: "riskhanteringsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet riskhanteringsprocesser.

 1. 1. De svenska bankernas strategiska riskhantering. En studie om det andra betaltjänstdirektivet, PSD2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Barria Colliander; Lawin Anwar; [2021-06-01]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Riskhantering; Fintech; Operativa risker; Betaltjänst; Bank;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Det nya direktivet PSD2 främjar konkurrens och innovation påbetaltjänstmarknaden, och ett krav med direktivet innebär att banker inte längre har monopol på kundernas information. Banker ska med kundens medgivande tillhandahålla information till tredjepartsaktörer. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma penningtvättsrisker i finansiella företag : risker och riskbedömning i enlighet med den nya penningtvättslagen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therese Kock-Larsen; [2017]
  Nyckelord :penningtvätt; terrorismfinansiering; finansiering av terrorism; penningtvättsrisker; terrorismfinansieringsrisker; riskmatriser; riskbedömningar; riskhanteringsprocesser;

  Sammanfattning : Det fjärde penningtvättsdirektivet beskriver i skäl 22 att finansiella verksamheter ska använda ett riskbaserat förhållningssätt, där åtgärder och kontroller som vidtas ska utgå från de identifierade penningtvättsriskerna. Verksamheter ska se till helheten, risker, åtgärder och kontroller, vilket kan representeras genom kundens riskprofil, där kundens användande av produkter och tjänster samt omständigheter i övrigt ska beaktas. LÄS MER

 3. 3. Internrevisorn som oberoende konsult. : En kvantitativ studie som identifierar och beskriver samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Norin; Matilda Holmqvist; [2014]
  Nyckelord :Internrevision oberoende konsultroll rådgivare;

  Sammanfattning : Till följd av bolagsskandaler och finanskriser har ökade regleringar och lagförändringar införts, vilket har ökat betydelsen för internrevisorns roll och funktion inom organisationen. Samtidigt har den ökade konkurrensen inom affärsvärlden även inneburit att internrevisorn ska fungera som en allt mer värdeskapande resurs. LÄS MER

 4. 4. Hantering av fysiska säkerhetsrisker – en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kommunikationssystem

  Författare :Mikael Bron; [2013]
  Nyckelord :Physical security; Procedural security; Risk analysis; Risk assessment; Risk management; Security management; Fire; Safety; Occupational health; Fysisk säkerhet; Organisatorisk säkerhet; Riskanalys; Riskbedömning; Riskhantering; Brottsskydd; Brandskydd; Olycksskydd; Arbetsmiljöskydd;

  Sammanfattning : Att kunna arbeta med systematisk hantering av brotts-, brands- och arbetsmiljörisker är en eftertraktadkompetens. Det syns inte minst i både näringslivets och den offentliga förvaltningensarbetsannonser när man söker chefer, handläggare eller samordnare till säkerhetsavdelningar. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan risk management och värdering

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Nijole Almlöf; [2012]
  Nyckelord :Risk management RM ; värdering samband; risk; osäkerhet; osäkerhetshantering;

  Sammanfattning : Syfte: Identifiera samband mellan risk management och värdering. Metod: Kombinerad metod, både kvantitativ och kvalitativ användes i undersökningen. Analys av teoretiskt underlag ledde till framtagande av faktorer samt mätningar och indikationer som beskriver värdering, risk management och samband. LÄS MER