Sökning: "sexuell exploatering"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden sexuell exploatering.

 1. 1. Vägen ut : En kvalitativ intervjustudie om exitprocesser ut ur kommersiell sexuell exploatering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elsa Ågren; Wilma Ahl; [2020]
  Nyckelord :prostitution in Sweden; prostitution and social work; exiting process; treatment; prostitution and treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The way out - a qualitative interview study about the exiting processes out of prostitution The aim of this study was to examine the process of exiting prostitution. Our questions focused on what is needed for someone to exit prostitution and what support and treatment is desirable. LÄS MER

 2. 2. Rättssubjekt eller objekt : Om målsägandeställning vid köp av sexuella tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Björklund Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :Purchasing of sex; sexual violence; sexual trafficking; exploitation; human trafficking; criminal law; criminal procedure; injured person; victim; witnesses; Straffprocess; Processrätt; Straffprocessrätt; Målsägande; Målsägandeställning; Brottsoffer; Brottsoffers rättigheter; Sexualbrott; Sexköp; Människohandel; Koppleri; Våldtäkt; Sexköpare; Sexuell exploatering; Målsäganderätt; Vittne; Bevisrätt; Straffrätt;

  Sammanfattning : Protocol for criminal processes regarding the purchasing of sex stipulates that those in prostitution are to be regarded as witnesses rather than an injured person. The judging whether someone in prostitution is to be seen as an injured person is made on a case-by-case basis. LÄS MER

 3. 3. Digitaliserad kommersiell sexuell exploatering av barn och unga: : en kvalitativ undersökning om fenomenet, och professionellas preventiva arbete rörande barnsexhandeln i Norrbottens län

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carolina Asplund; Britta Lindmark; [2020]
  Nyckelord :Kommersiell sexuell exploatering; barnsexhandel; grooming; sugardating; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur professionellas perspektiv undersöka digitaliserad kommersiell sexuell exploateringen av barn och unga samt hur olika aktörer arbetar för att förebygga och bekämpa förekomsten. Det framkommer vid tidigare forskning att internet och digitaliseringens utveckling påverkar hur kommersiell sexuell exploatering ser ut idag. LÄS MER

 4. 4. Protection from refoulement for victims of human trafficking - An analysis of the principles under the Refugee Convention and the ECHR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Leufstedt; [2019]
  Nyckelord :Human Trafficking; non-refoulement; refugee status; ECHR; migration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Being a victim of trafficking for sexual purposes could mean being subject to the most flagrant human rights violations there is, such as forced prostitution, rape, physical violence and sexual enslavement. After escaping captivity, the victim needs both social and medical assistance. LÄS MER

 5. 5. Happy ending? En studie i sexuell exploatering på thaimassagesalonger i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Bodis; Josefina Zadig; [2019]
  Nyckelord :arbetstillstånd; prostitution; sexuell exploatering; thailändska kvinnor; thaimassagesalong; uppehållstillstånd; residency; sexual exploitation; Thai massage parlours; Thai women; work permit;

  Sammanfattning : Flera olika källor har fastställt att många av Malmös thaimassagesalonger erbjuder sexuella tjänster mot betalning. Syftet med denna studie har varit att dels undersöka hur omfattande den påstådda problematiken är samt att tydliggöra vilken utsatthet en del av kvinnorna på salongerna lever i. LÄS MER