Sökning: "situationsbundet lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden situationsbundet lärande.

 1. 1. "När är det min tur att bestämma"? - En fallstudie kring barns möjligheter och svårigheter till inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :My Wahlberg; Jessica Rosengren; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokrati; Disciplinering; Förskola; Inflytande; Makt; Normalisering;

  Sammanfattning : Vi har många gånger upplevt att barns försök till att påverka sin verksamhet inte har tagits hänsyn till, därför är barns inflytande i förskolan det ämne som blev studiens inriktning. Denna studie har utförts på en förskola i södra Skåne, där syftet varit att undersöka vilka möjligheter barnen har till inflytande i förskolan. LÄS MER

 2. 2. "När är det min tur att bestämma"? - En fallstudie kring barns möjligheter och svårigheter till inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :My Wahlberg; Jessica Rosengren; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokrati; Disciplinering; Förskola; Inflytande; Makt; Normalisering;

  Sammanfattning : Vi har många gånger upplevt att barns försök till att påverka sin verksamhet inte har tagits hänsyn till, därför är barns inflytande i förskolan det ämne som blev studiens inriktning. Denna studie har utförts på en förskola i södra Skåne, där syftet varit att undersöka vilka möjligheter barnen har till inflytande i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Bortom här och nu

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emelie Jansson; Georgia Christov; [2016]
  Nyckelord :fostran; funktion; lärande; måltid; omsorg; samtal; sociokulturellt perspektiv; språk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur språket används och kommer till uttryck av pedagoger och barn under måltiden på en förskola. I denna studie har det använts en kvalitativ metod. Vi gjorde tre observationer under lunchen på en avdelning där barnen var tre till sex år gamla. LÄS MER

 4. 4. Blyga barn i de tidiga skolåren En specialpedagogisk utmaning?Shy Children in the early School YearsA Special Educational Challenge?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Ljungberg; Christina Lundberg; [2015]
  Nyckelord :barn i tidiga skolåren; blyghet; pedagog; specialpedagog; specialpedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Denna studie förväntas ge kunskaper kring hur specialpedagogen kan stötta pedagogen i det dagliga arbetet, att förstå, möta och synliggöra det blyga barnet i de tidiga skolåren. Syfte: Syftet är att på en skola lyfta fram pedagogers och specialpedagogers syn på de blyga barnen från förskoleklass upp till årskurs tre. LÄS MER

 5. 5. Barn kan...! En studie av förskollärares resonemang kring dilemman som rör barns delaktighet och inflytande i vardagen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nina Andersson; Hanna Arnesson; [2013]
  Nyckelord :Barns delaktighet och inflytande; barns intressen; barnsyn; demokrati; pedagogens roll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Andersson Nina och Arnesson Hanna (2013). Barn kan... LÄS MER