Sökning: "skånska dialekt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden skånska dialekt.

 1. 1. Talar de onda alltid skånska? : En undersökning av dialektbruk i Disneyklassiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Judith Beck Johansson; [2019]
  Nyckelord :dialekt; attityder; Disney; fonetik;

  Sammanfattning : Attityder till och värderingar om dialekter är vanligt förekommande fenomen, men precis som många andra aspekter av språk, kan även dessa förändras. Denna undersökning syftar till att utreda huruvida animerade filmer, specifikt Disneyklassiker, kan bidra till produktion och reproduktion av attityder till och värderingar om dialekter. LÄS MER

 2. 2. Dialekters påverkan på varumärkets personlighet och styrka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Tangen; Lukas Morinder; Elin Lyrfors; [2015]
  Nyckelord :Varumärkesstyrka; Radioreklam; Jennifer Aaker; Varumärkespersonlighet; Dialekt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Dialekters påverkan på varumärkets personlighet och styrka Seminariedatum: 2015-06-04 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elin Lyrfors, Lukas Morinder, Christoffer Tangen Handledare: Lars Carlman Nyckelord: Varumärkespersonlighet, dialekt, Jennifer Aaker, radioreklam, varumärkesstyrka. Syfte: Att utifrån existerande teori inom marknadsföring-, lingvistik- och psykologiforskning utreda huruvida användandet av olika svenska dialekter har en inverkan på varumärkespersonlighet, köpintentioner, prispremium och gillande. LÄS MER

 3. 3. Dialektens retorik : En studie om dialekter som retorisk resurs

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Daniel Spathon; [2013]
  Nyckelord :Dialekt; geolekt; språklig variation; attityd; retorisk agens; Bourdieus fältteori; ethos; persona; Burkes pentad; dialekt som retorisk resurs; dialekt och retorik; decorum;

  Sammanfattning : This paper examines dialect as a rhetorical means of persuasion. A survey containing inquires about four different Swedish dialects have been handed out mainly in Södertörn University and Stockholm University, in order to research the values and connotations of theese dialects. LÄS MER

 4. 4. ”Blattesvenska är ett ungdomsspråk, inte en dialekt” : En studie av högstadieelevers attityder till tre svenska varieteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Kristina Önder; [2013]
  Nyckelord :Dialekt; attityd; norrländska; skånska; svenska på mångspråkig grund;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka attityder hos högstadieelever till varieteterna skånska, norrländska och svenska på mångspråkig grund. Ett annat syfte är att ta reda på om dessa ungdomar anser svenska på mångspråkig grund vara en dialekt, och om svaren varierar utifrån kön och första- och andraspråkstalare. LÄS MER

 5. 5. Dialekters påverkan på elevers språkbehärskning- en jämförande undersökning mellan rikssvenska och skånska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Christa Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Dialekter; Språkbehärskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida personer som talar dialekt behärskar svenska språket sämre än vad personer som talar rikssvenska gör. För att testa detta undersöktes två niondeklasser på två olika skolor. Den ena skolan låg i en sydsvensk kommun, varför eleverna följaktligen talar sydsvensk dialekt. LÄS MER