Sökning: "skolövergång"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet skolövergång.

 1. 1. Att stå upp för sin rätt– är det värt det? : En intervjustudie med elever som har dövhet eller hörselnedsättning om self-advocacy i övergången till gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Rikardsson; [2021]
  Nyckelord :Deaf hard of hearing d hh ; self-advocacy; identity; school transition; mainstream school; Dövhet hörselnedsättning d hns ; self-advocacy; identitet; övergång till gymnasiet; transition; reguljär skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om under vilka omständigheter elever med dövhet eller hörselnedsättning (d/hns) utövar self-advocacy i övergången från högstadiet till gymnasiet. Self-advocacy innebär att individen står upp för sina behov och påverkar sin omgivning för att få likvärdiga förutsättningar till delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Övergångar mellan mellanstadiet och högstadiet gällande elever i behov av stöd : Specialpedagogers/specialläraresoch mentorers uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Georgia Polymenopoulou; Anniela Kölvall; [2021]
  Nyckelord :primary school; middle school; school transition; special needs; grundskola; mellanstadiet; skolövergång; särskilt stöd; överlämning ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att se hur övergången mellan mellanstadiet och högstadiet ser ut i olika skolor i olika kommuner gällande elever i behov av stöd utifrån specialpedagogers/ speciallärares och mentorers perspektiv när det kommer till upplägget av extra anpassningar och särskilt stöd, med den sociokulturella teorin som bas. En kvalitativ forskning genomfördes innehållande 13 semistrukturerade intervjuer, sju med specialpedagoger/ speciallärare och sex med mentorer, med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. Samordning centralt vid skolövergång för ungdomar med autism : “Man har en vägledningsprocess med eleven och man har en vägledningsprocess med vårdnadshavare”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Joakim Blom; Agust Freiman; [2020]
  Nyckelord :Skolövergång; autism; studie- och yrkesvägledare; vägledning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur studie- och yrkesvägledare i Stockholmsområdet upplever hur processen och övergången för elever med autism som gör sitt gymnasieval går till. Vidare också om denna process leder till övervägda gymnasieval. LÄS MER

 4. 4. ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Allert; Stefan Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Skolövergång; elevperspektiv; specialskolan; sammanhang och erfarenheter;

  Sammanfattning : SammanfattningAllert och Sandberg, Marie och Stefan(2018). ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” – Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Femårskör och skolövergång - Femårskör som förberedelseaktivitet inför skolstarten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Chalink Ahmed; Riina Björkdahl; [2018]
  Nyckelord :femårskör; gemenskap; gemensam sång; rytmik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Övergången från förskolan till förskoleklass är ett stort steg till alla barn. Enligt Läroplanen är förskollärarnas uppdrag att förbereda barn inför skolstarten genom olika aktiviteter. LÄS MER