Sökning: "skolresultat"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet skolresultat.

 1. 1. Exkludering i en skola för alla : Hur olika aktörer bidrar till exkludering och hur man övervinner exkluderande mekanismer i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Lyngö; Natalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Diskrimineringsgrunder; exkludering; grundskola; inkludering; samhällskunskap; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka inkludering i skolan. Elever som hör till diskrimineringsgrunderna löper större risk att exkluderas i skolan, vilket går emot både Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). LÄS MER

 2. 2. Utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena i grundskolan : attityder, kunskapsbildning, och välmående.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Per Eliasson; Hannah Åman-Blixt; [2021]
  Nyckelord :Attityder; NO; Skolresultat; Utomhuspedagogik; Utomhusundervisning; Välmående;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven med syftet att få ett perspektiv på vad forskningen anser om utomhusundervisning inom de naturorienterande ämnena för lågstadieelever. Översikten utgår från frågeställningar som berör tre aspekter av utomhusundervisning. LÄS MER

 3. 3. Strävan mot en kompensatorisk skola : en kunskapsöversikt om elevers skolresultat utifrån socioekonomisk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Oscar Mattisson; Mohamed Al-Edili; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Läxor i matematikundervisning : hur samverkar elever, föräldrar och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jack Knutsson; [2021]
  Nyckelord :Mathematics teaching; mathematics homework; middle school; grades 7-9; the family s influence in mathematics learning; Matematikundervisning; matematikläxor; grundskola; årskurs 7–9; familjens påverkan i matematiklärande;

  Sammanfattning : Syftet för detta arbete är att undersöka relationer mellan matematikundervisning och matematikläxor i högstadiet. Litteraturstudien ska besvara vilken betydelse matematikläxor har för elever, föräldrar och lärare. LÄS MER

 5. 5. Vad är ”pojkproblemet” i skolan? : En poststrukturalistisk analys av problemframställningar kopplade till pojkars relativa underprestationer i svensk skola i relation till flickor

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Kön; genus; makt; hegemonisk maskulinitet; könsskillnader; skolresultat; jämställdhetspolitik; WPR;

  Sammanfattning : For decades, boys have underperformed in the Swedish school when compared to girls. During the past 10 years, different problem representations regarding the issue have been articulated within the Swedish Government Official Report series. LÄS MER