Sökning: "socio-economic problems"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden socio-economic problems.

 1. 1. Problems faced by small scale farmers in the dairy sector Pakistan : a case study of Punjab province

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Khwaja Tariq Ziad; [2018]
  Nyckelord :dairy production; Pakistan; supply chain;

  Sammanfattning : The contribution of livestock in economic development of a country is vital. Pakistan is blessed with abundant natural resources, especially vast agricultural resources on account of its fertile irrigated land, four seasons and glorious history of old traditions of farming. LÄS MER

 2. 2. Moderns psykiska hälsa efter att hon mist sitt barn intrauterint : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erica Alvarado Vitblom; Annelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Fetal death; Stillbirth; Psychological health; Psychosocial support system; Nurse midwives; Intrauterin fosterdöd; Dödfödsel; Psykisk hälsa; Psykosocialt stödsystem; Barnmorskans roll;

  Sammanfattning : I Sverige föds ungefär 440 barn döda varje år. Intrauterin fosterdöd kan beskrivas som en stilla födsel och definieras som framfödande av barn som saknar livstecken efter 22 fullgångna graviditetsveckor. En förlossning av ett dödfött barn sker på liknande sätt som en förlossning med ett levande barn. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Boko Haram Conflict in North-Eastern Nigeria:Socio Economic,Political and security Issues

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :BEN HUSKIN; [2018]
  Nyckelord :Boko Haram; Conflict; Hybrid war fare; Effects; People; North-Eastern Nigeria;

  Sammanfattning : 2 ABSTRACT The effect of conflict is of global concern especially with regards to humanitarian and security issues that tend to affect socio-economic and political activities in a country. This is the case with the Boko Haram conflict in North-Eastern Nigeria. LÄS MER

 4. 4. Rita för betyg - koppling mellan figurer och resultat

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Hammer; Björn Stenqvist; [2018]
  Nyckelord :betyg; figurritande; figur; gymnasieskola; matematik; rita; drawing; mathematics; upper secondary school; figure; school results;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt om det föreligger en korrelation mellan elevers resultat i skolan och diverse kvaliteter på figurer de konstruerar då de löser matematiska problem. Underlaget till studien har varit 207 elevlösningar till uppgifter på nationella prov i Matematik 2c, då eleverna är runt 16-17 år gamla. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Utifrån ett ekologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Hell; Krizty-Li Karlsson; [2018]
  Nyckelord :intimate partner violence; violence against women; partner abuse; risk factors; ecological model; våld i nära relationer; våld mot kvinnor; partnervåld; riskfaktorer; ekologisk modell;

  Sammanfattning : Inledning: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett folkhälsoproblem vilket hindrar utvecklingen av ett jämställt samhälle och bidrar till allvarliga hälsoproblem för många kvinnor i form av både kort- och långsiktig fysisk och psykisk ohälsa. Våldet påverkar även våldsutsatta kvinnors möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället, vilket ytterligare gör det till en viktig folkhälsofråga. LÄS MER