Sökning: "sophantering avfall"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sophantering avfall.

 1. 1. Sopsugsystem : I samarbete med Logiwaste AB

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Lorenzo Fronda; Anton Skogström; [2017]
  Nyckelord :exploitation; Logiwaste AB; disposal system; stationary; mobile; exploateringen; Logiwaste AB; sopsugsystem; stationär; mobil;

  Sammanfattning : Dagens sophantering är inte hållbar då exploateringen blir tätare och samhällenabelastas med mer mängd avfall. För en hållbar utveckling så måste sophanteringen blimer miljö- och funktionssmart.Syftet med rapporten är att undersöka olika sopsugsmodeller för olika ändamål. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsjuridiska förutsättningar vid förändradesophämtningsrutiner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Henrik Hammas; Henrik Ankerstedt; [2013]
  Nyckelord :Law; garbage disposal; joint facility; expropriation; property; real estate; joint property; property; safety stop; municipality; juridik; sophantering; gemensamhetsanläggning; expropriation; fastighet; fastigheter; samfällighet; fastighetsrätt; skyddsstopp; kommun;

  Sammanfattning : Det har blivit vanligt att kommuner måste hänvisa en ny hämtningsplats pga. att sophämtningsentreprenörens skyddsombud har belagt hämtningen med skyddstopp. Därmed kan inte hushållsavfallet hämtas på den befintliga hämtningsplatsen utan kommunen måste hitta en ny hämtningsplats för hushållsavfallet. LÄS MER

 3. 3. Kretsloppstänkande för flerbostadshus i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Kent Phung; Dang Lu; [2011]
  Nyckelord :Avfall; Avlopp; Drifttekniska delar; Elförbrukning; Eriksberg; Flerbostadshus; Kretsloppstänkande; Passivhus; Ventilation;

  Sammanfattning : Vi människor blir allt fler. Vi förbrukar allt mer. Elförbrukningen skjuter i höjden och soptipparna växer. Vattendragen växer igen allt mer. LÄS MER

 4. 4. Att hantera sopor i Ringdansen : En studie av hushållens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Miljövetenskap

  Författare :Niklas Andersson; [2009]
  Nyckelord :Norrköping; Ringdansen; Navestad; Sophantering; avfall; lärande; utländsk; information; Hyresbostäder; intervju; incitamentstruktur; mångkulturell;

  Sammanfattning : Ringdansens bostadsområde som är del av Hyresbostäder i Norrköping miljöanpassades under slutet av 1990-talet. Sopstationer med fraktioner för olika avfall infördes. För många hushåll har detta system inneburit problem. Hyresbostäder vill försöka åtgärdaproblemen genom att göra bättre och tydligare information i soprummen. LÄS MER

 5. 5. Sophantering : En studie om integrering mellan fartyg, hamn och kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan; Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

  Författare :Anna Roysson; Moa Lundgren Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Garbage management; integration; reception facilities; fartygsgenererat avfall; integrering; källsortering;

  Sammanfattning : Vi ville, i och med denna uppsats, ge en beskrivning av de problem och konflikter som kanuppstå mellan fartyg, hamn och kommun gällande deras källsorteringssystem då tydliga reglerför detta saknas. Studien utfördes med syftet att beskriva problemen utifrån de olikaaktörernas perspektiv. LÄS MER