Sökning: "specialarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet specialarbete.

 1. 1. Medeltiden och de svenska läromedlen : En studie om historiebruk från 1910 - talet till 2010.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ronnie Westling; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk - historiografi - läromedel - medeltiden;

  Sammanfattning : I detta specialarbete har jag undersökt tre historiska läromedel och hur de framställer epoken medeltiden. De tre läromedlen trycktes med mer än 50 års mellanrum. De är från 1911, 1955 och 2012. Syftet med denna studie var att undersöka om det akademiska historiebruket kunde avläsas i läromedlen. LÄS MER

 2. 2. Kan man vara dödare än dödast? En undersökning av konstruktionen [Adj]-are än [Adj]-ast

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Erika Johansson; [2017-06-28]
  Nyckelord :adjektivfraser; komparation; konstruktionsgrammatik; korpusstudie;

  Sammanfattning : Specialarbete, SV1203, 7,5 hp Ämne: Svenska språket Termin: VT 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt.... LÄS MER

 3. 3. Inte billigt precis. En konstruktionsgrammatisk undersökning

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Damir Dizdar; [2017-06-28]
  Nyckelord :konstruktikon; konstruktionsgrammatik; underdrift; litotes;

  Sammanfattning : Specialarbete 7.5 Svenska språket, Fortsättningskurs SV 1203 VT 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt... LÄS MER

 4. 4. Såsom X så ock Y. En konstruktionsgrammatisk undersökning

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Katarina Albrektson; [2017-06-28]
  Nyckelord :konstruktikon; konstruktion; korpusstudie;

  Sammanfattning : Specialarbete 7,5 hpSvenska språket, fortsättningskurs, SV1203VT 2017Handledare: Benjamin Lyngfelt.... LÄS MER

 5. 5. … inte jobbet i sig, men… En korpusstudie av konstruktionen X i sig

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ninnie Månsson; [2017-06-28]
  Nyckelord :konstruktionsgrammatik; konstruktion; konstruktikon; reflexiv; i; sig;

  Sammanfattning : Specialarbete, SV1203 7,5 hp Ämne: Svenska språket Termin: vt 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt.... LÄS MER