Sökning: "strategiska narrativ"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden strategiska narrativ.

 1. 1. Från falska narrativ till informationspåverkan : en narrativ analys av ryska statsmediers rapportering om Sverige

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jenny Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :informationspåverkan; påverkanskampanjer; desinformation; Sputnik; RT; strategiska narrativ;

  Sammanfattning : This thesis offers an insight in how information influence works in the digital modern age, through the use of strategic narratives in news reporting. The study uses a combination of a textual and narrative analysis in order to examine what kind of patterns are possible to distinguish in how the Russian state-funded news agencies RT and Sputnik are portraying Sweden in their reporting. LÄS MER

 2. 2. Eurovision Song Contest Sång, dans och nationsmarknadsföring. En semiotisk analys av nationsmarknadsföring i Eurovision Song Contest

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Engström; [2019]
  Nyckelord :Eurovision Song Contest; Grafisk design; Semiotisk analys; Nationsmarknadsföring; Nation branding; Story telling; Narrativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nationer använder nationsmarknadsföring och narrativitet för att förmedla en särskild bild genom att nyttja Eurovision Song Contest som kommunikationsplattform. Undersökningen görs via en semiotisk analys som granskar utvalda visuella delar från tre nationer som agerat värd för evenemanget mellan åren 2009–2018. LÄS MER

 3. 3. Berättelser som bryter barriärer? En kvalitativ studie om kulturell mångfald i interkulturell reklam utifrån ett narrativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filippa Olsson; Fanny Richter; [2018]
  Nyckelord :interkulturell kommunikation; interkulturell reklam; berättelser; kulturell mångfald; stereotyper; fördomar; etnocentrism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om hur kulturell mångfald representeras och hanteras i interkulturell reklam och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur reklam kan bli mer inkluderande. Den tidigare forskningen fokuserar främst på internationaliseringen av reklam genom översättning och förståelse för andra språk. LÄS MER

 4. 4. Svenska Strategiska Narrativ i tider av förändring

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Ekholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om strategiska narrativ – strategi i narrativ form. Uppsatsen belyser genom en jämförande studie, hur två tidpunkters svenska strategiska narrativ, utformas och förändras i relation till omfattande omvärlds- och hotbildsförändringar. LÄS MER

 5. 5. ”En viktig gren i CSR-arbetet är att ha en gynnsam CSR-kommunikation” : En fallstudie om ett företags strategiska CSR-kommunikation med dess följare på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michelle Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; strategic communication; communication; CSR communication; Facebook; Max Hamburgare; CSR; Corporate Social Responsibility; strategisk kommunikation; kommunikation; CSR-kommunikation; Facebook; Max Hamburgare;

  Sammanfattning : CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som idag är förekommande på arbetsmarknaden. I grund och botten betyder CSR ett företags frivilliga samhällsansvar vilket menas att företag tar ett samhällsansvar bortom vad lagen kräver inom det ekonomiska, miljömässiga och/eller sociala området. LÄS MER