Sökning: "strategiteori"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet strategiteori.

 1. 1. DIGITALISERING INOM BANKSEKTORN : Hur uppfattar svenska storbanker och FinTech bolag de möjligheter och hot som uppkommer i samband med den ökande digitaliseringen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sadeer Babawi; Johannes Güner; [2019]
  Nyckelord :Digitization; legitimacy; cost-effectiveness; isomorphism; the five-force model.; Digitalisering; legitimitet; kostnadseffektivitet; isomorfism; femkraftsmodellen.;

  Sammanfattning : Inledning: En stor del av den svenska ekonomin vilar på den svenska banksektorn. I och med den ökande digitaliseringen som blivit än mer påtaglig på senare tid har konkurrenssituationen bidragit till ett nytt utgångsläge än tidigare. LÄS MER

 2. 2. Kommunala bolagsstyrelser - En transportsträcka för demokratin, eller en fartsträcka för bolagets strategier?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linette Bengtsson; [2015-09-23]
  Nyckelord :styrelser; kommunala bolag; hybridorganisationer; bolagsstyrning; strategier;

  Sammanfattning : De kommunala bolagen har utstått kritik från flera håll, där bland annat styrelsens kompetens och arbete ifrågasatts. Från debattörer som inte anser att de kommunala bolagsstyrelserna har rätt kompetens och från forskare som menar att styrelsen inte agerar utifrån de förväntningar som finns på styrelsen. LÄS MER

 3. 3. "Ett varuhus för alla" : En studie om Åhléns kampanj Nordiska toner ur ett mångfaldsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Emelie Södergren; [2015]
  Nyckelord :Kampanj; Mångfald; Planerad kommunikation; Reklam; Inkludering;

  Sammanfattning : Med bakgrund i den samhällsrelaterade frågan kring vem som får synas i svensk reklam syftar denna studie till att ta en närmare titt på det svenska företaget Åhléns kommunikation. Studien syftar specifikt till att undersöka om och hur Åhléns kampanj Nordiska toner representerar värden av mångfald i avseende att bidra med insikten av vikten av ett mångfaldsperspektiv i strategiska marknadsaktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Strategi i växande småföretag

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hampus Hellström; Martina Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Strategy; Small Business;

  Sammanfattning : Småföretagen står för en stor del av de svenska arbetstillfällena på dagens arbetsmarknad vilket är en intressant kontext att undersöka på grund av deras bidrag till ett hållbart ekonomiskt samhälle. Det finns en problematik inom strategiforskning där forskningen har fokuserat på större företag vilket medför att befintliga teorier och modeller inte är anpassade till småföretagens situation. LÄS MER

 5. 5. Vad ska vi göra på vintern då? : En fallstudie om säsongsvariation i upplevelsebranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Göran Sidgren; Josefine Wollert; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningUnder de senaste åren har upplevelser förutspåtts att bli något som kan fungera som stilbildare, differentieringsverktyg och som värdehöjare för en vara eller tjänst. God service är inte längre ett tillräckligt konkurrensmedel utan ytterligare en dimension måste adderas för att kunna hävda sig på marknaden. LÄS MER