Sökning: "strukturell metod"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden strukturell metod.

 1. 1. Främlingsfientlighet i gymnasieskolan : Ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Monika Cosic; Anton Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; diskursanalys; postkolonialism; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever i svensk gymnasieskola för diskursen kring främlingsfientlighet och rasism samt hur de ser på skolans förebyggande arbete mot främlingsfientlighet. Vi har samlat in vår data genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av vårdande relationer med patienter med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Adam Vestin; Filip Spetz; [2018]
  Nyckelord :mental illness; somatic emergency care; psykisk ohälsa; somatisk akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med psykisk ohälsa ökar i Sverige och allt fler söker vård. Allt fler patienter söker sig till den somatisk akutsjukvården vilket gör den påfrestande arbetsbelastningen mer utmanande. LÄS MER

 3. 3. Hur kan magnetisk resonanstomografi användas för tidig diagnos av autism : Konsekvenser för röntgensjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Erika Hassel; Mark Thorpe; [2018]
  Nyckelord :Autism; Autism Spectrum Disorder; Magnetic resonance imaging; radiology nurse; biomarker.; Autism; Autismspektrumtillstånd; magnetisk resonanstomografi; röntgensjuksköterska; biomarkör.;

  Sammanfattning : Inledning: Autism eller Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av varierande svårigheter inom tre områden: förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intressen. AST drabbar cirka 1 % av barnen i Sverige och anses uppkomma till följd av avvikelser i vissa delar av hjärnan. LÄS MER

 4. 4. "Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer" : En kvalitativ studie om förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Persson; Anna Trangärd; [2018]
  Nyckelord :neuropsychiatric disability; intellectual disability; labour market; Arbetsförmedlingen; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; arbetsmarknad; Arbetsförmedlingen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utifrån arbetsförmedlares uppfattning undersöka förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. En kvalitativ metod har använts för att uppnå studiens syfte. Fem intervjuer genomfördes med yrkesverksamma arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen. LÄS MER

 5. 5. Från icke revisionspliktiga bolagsledares perspektiv : Från icke revisionspliktiga bolagsledares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :August Fagerberg; Jacob Sennhed; [2018]
  Nyckelord :Abolition of Mandatory Audit; Accountant Consultants; Smaller Firms; Perceived Value; Seriousness; Credibility; Safeness; Revisionspliktens avskaffande; redovisningskonsulter; mindre bolag; upplevt värde; seriositet; trovärdighet; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund När revisionsplikten avskaffades för mindre bolag under år 2010 gjordes detta med argument om att revisionen var en stor kostnad för de mindre bolagen, som ofta har mindre resurser. Efter avskaffandet gavs mindre bolag möjligheten att själva bestämma vilka ekonomiska tjänster som skulle köpas in. LÄS MER