Sökning: "stuart hall encoding decoding"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden stuart hall encoding decoding.

 1. 1. “Det känns lite som tomma ord” : en kvalitativ intervjustudie om tolkning av budskap i Victoria´s Secrets inkluderande arbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alice Nihleen; Alexander Ståhle Koppang; [2020]
  Nyckelord :Victoria´s Secret; Stuart Hall; representation; budskap; tolkning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetet ämnar att undersöka hur det kritiserade företaget Victoria’s Secrets försök att bli mer inkluderande tas emot och tolkas. Mer specifikt utgörs arbetet av en studie över hur en kampanj Victoria’s Secret gjorde 2019, med syfte att porträttera företaget som mer inkluderande, tas emot och tolkas. LÄS MER

 2. 2. Klimatpositiv? : En kvalitativ studie av Max Hamburgares ekologiska CSR-kommunikation via reklamfilmer och dess påverkan på unga stamkunder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ayda Futsum; Sofia Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Max Hamburgare; Corporate Social Responsibility; CSR- communication; Encoding Decoding; Greenwashing.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how Max Burgers construct themselves as an environmentally friendly company through their video advertisements. Additionally the purpose is to investigate how young, loyal customers can perceive Max’s attempt to portray  themselves as an environmentally friendly company, in the fast food industry through their advertisements. LÄS MER

 3. 3. ”Välkommen till biblioteket!” : Hur bibliotek framställs i videoklipp och kan läsas av mottagare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Queenie Van; [2020]
  Nyckelord :Library; Social media; Video; Stuart Hall; Code; Receiver; Bibliotek; sociala media; videoklipp; Stuart Hall; kod; mottagare;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to understand how libraries in videos uploaded on the web site YouTube are portrayed and may be perceived by the audience. Four videos introducing libraries have been chosen with the same criteria to study this. LÄS MER

 4. 4. ”Walk the talk och inte bara talk the talk”: En studie om studenters medvetenhet om och attityder till greenwashing i reklam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ebba Juhlén; Nora Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Greenwashing; Advertising; Corporate Social Responsibility; Audience Reception;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to clarify university students’, between the ages of 18 and 25 years, awareness of and attitudes towards greenwashing in advertising as well as understand a potential connection between their awareness and attitudes and their perceived environmental engagement. One quantitative method and one qualitative method were used to collect data; an online survey with 148 respondents was conducted, and three separate focus group interviews were held and later transcribed and analyzed through a qualitative text analysis. LÄS MER

 5. 5. Uppdrag granskning: SVT:s uppdrag : En kvalitativ studie om SVT:s utmaningar under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :John Virdeborn; Jakob Merlenius; [2020]
  Nyckelord :SVT; public service; younger audience; older audience; SVT; public service; yngre publik; äldre publik;

  Sammanfattning : This study focuses on the Swedish public service institution SVT and whether they manage to meet specific goals and requirements of which public service is bound by – as well as how this affects the future of SVT. Through five focus groups, with informants from both older and younger target groups (age 22-70) the study seeks to answer the following questions from the audience’s point of view; (1) How does the audience feel that SVT meets the requirements set for impartiality? (2) Why does the audience think that SVT has difficulty reaching a younger target group? (3) How does the audience think that SVT can maintain a strong and legitimate position in the future? The material was analyzed using Max McCombs and Donald Shaw’s Media Agenda Setting Theory (1968) and Stuart Hall’s Encoding/Decoding (1973). LÄS MER