Sökning: "substance use"

Visar resultat 21 - 25 av 368 uppsatser innehållade orden substance use.

 1. 21. Svårhjälpta, passiva och ohörda : Medias beskrivning av samsjuklighet och de som drabbas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Lindgren; Chantee Johansson; [2020]
  Nyckelord :dubbeldiagnos; samsjuklighet; dual diagnosis; dual diagnosis substance abuse and mental illness; co-occuring mental illnesses and substance use disorder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media shapes the public´s perceptions of social problems and how we understand the people affected by them. This study investigates the shaping of dual diagnosis, a concept that refers to the co-occurrence of a mental illness and substance use, a phenomena that has gained increased prominence in the last decades. LÄS MER

 2. 22. Recycling of concrete waste with wood waste through heating compaction

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Li Liang; [2020]
  Nyckelord :Recycling; Concrete waste; Wooden waste; Heating powder compaction;

  Sammanfattning : Concrete, as primary building material, is widely used in most construction project. For this reason, large amounts of concrete waste were generated from construction and demolition. One way to reuse concrete waste is to use it as backfill material for landfilling and road bases. LÄS MER

 3. 23. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Freja Herlöfsson; Emma Malm Grip; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskans upplevelse; Stigma; Substansbrukssyndrom; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom är en vanligt förekommande sjukdom som kan orsaka både somatisk och psykisk ohälsa. Det råder en stigmatisering av personer med substansbrukssyndrom i samhället och det finns därför en risk att dessa patienter upplever ett negativt bemötande inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 24. Stigma, attityder och psykiatrisk samsjuklighet med substansmissbruk - en litteraturstudie om professionellas attityder kring samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ida Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how professionals attitudes towards psychiatric comorbidity with substance use disorder are portrayed in scientific articles and whether these attitudes are understandable based on the process of stigmatization. Through a systematic literature study, eleven articles was selected to answer the study's purpose. LÄS MER

 5. 25. The feasibility of using macroalgae from anaerobic digestion as fertilizer in Grenada : A literature study of the potential use of residue as fertilizer in Grenada, and a complementary laboratory study to evaluate the biogas potential

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Sterley; Daniel Thörnkvist; [2020]
  Nyckelord :Methane; Carbon dioxide; Heavy metals; Sodium hydroxide; Normal cubic meter; Renewable energy; Saccharina latissima; Small Island Developing States; Total solids; Volatile substance; Wet weight; Biokemisk metanpotential; Metan; Koldioxid; Tungmetaller; Natriumhydroxid; Normalkubikmeter; Förnybar energi; Saccharina latissima; Small Island Developing States; Torrsubstans; Organiskt material; Våtvikt;

  Sammanfattning : Coastal areas in Grenada and the Caribbean are experiencing an abundance of stranded macroalgae. Climate change and eutrophication are probable causes of this inconvenience. This leads to logistic and economic dilemmas for the Caribbean societies. LÄS MER