Sökning: "sysselsättningspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet sysselsättningspolitik.

 1. 1. LAS, ett undantag från Diskrimineringslagen- Förbudet mot åldersdiskriminering i förhållande till Lagen om anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Bergman; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; anställningsskydd; ålder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med en ökad medellivslängd ökar även antalet äldre arbetstagare på arbetsmarknaden. Frågan om äldre arbetstagares rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen blir därmed mer och mer aktuell. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling inom anställningen - problem och lösningar inom civilrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ferngren; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitization, technology development and globalization mean that Sweden is taking big steps from an industrial society to a knowledge society. In line with this change, the demands on the employee, the employer – and on society increase. LÄS MER

 3. 3. Åsiktsöverenstämmelse, en förklaring till sakfrågeägarskap? - En studie om väljares preferenser påverkar sakfrågeägarskap.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Persson; [2018-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka om en alternativ förklaring till skiften i sakfrågeägarskap har bäringskraft. Syftet är att undersöka om väljarnas åsiktsöverensstämmelse med partierna påverkar ifall den enskilda väljaren anser att ett givet parti har bra sysselsättningspolitik. LÄS MER

 4. 4. Särskilda ungdomsanställningar från ett svenskt och ett EU-­rättsligt perspektiv - En kritisk analys av förslaget om utbildningsanställning i SOU 2012:80

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jens Lidén; [2013]
  Nyckelord :arbetsrätt; tidsbegränsade anställningar; ungdomsanställningar; ungdomsarbetslöshet; sysselsättningspolitik; visstidsdirektivet; arbetslivsdirektivet; åldersdiskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ungdomar befinner sig i en utsatt position på den europeiska arbetsmarknaden. De saknar av naturliga skäl ofta den kompetens och arbetslivserfarenhet som efterfrågas av arbetsgivaren, samtidigt som ungdomars anställningar – när de väl erhåller en – tenderar att vara mer otrygga än vad som är fallet för andra kategorier av arbetstagare. LÄS MER

 5. 5. Formella förändringar i svensk sysselsättningspolitik : - En kvantitativ innehållsanalys av samvariationen mellan svensk sysselsättningspolitik och EU:s sysselsättningsstrategi

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Lundmark; [2008]
  Nyckelord :multi-level governance; kvantitativ innehållsanalys; sysselsättningspolitik; europeiska unionens sysselsättningsstrategi;

  Sammanfattning : The intention of this study is to perform a content analysis based on a theoretical framework founded on multi-level governance, MLG. The thesis examines the formal changes within employment politics between 1999 and 2004 (Sweden´s action plan for employment) and 1998 and 2007 (the spring budget proposition). LÄS MER