Sökning: "tajma"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet tajma.

 1. 1. Känna, tolka och tajma – ridlärarens instruktioner mot ryttarkänsla

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :känna; tolka; tajma; ridundervisning; ridlärare; ryttarkänsla; instruktion;

  Sammanfattning : Inom ridsporten är ridläraren en stöttepelare samt tolk mellan häst och ryttare. Samarbetet mellan ridläraren, eleven och hästen är en viktig funktion till att en dag uppnå ryttarkänsla. LÄS MER

 2. 2. Påverkande faktorer vid investeringsbeslut gällande nyproduktion av hyresrätter : En kvalitativ studie med aktörer från fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Tove Govén; Theo Zidén; [2023]
  Nyckelord :Influencing factors - investment decisions; rental properties; new production; Påverkande faktorer - investeringsbeslut; hyresrätter; nyproduktion;

  Sammanfattning : Det råder idag bostadsbrist i Sverige men trots detta så är antalet nybyggnationer avbostadslägenheter fortfarande mycket lägre än vad som krävs för att behandla bostadsbristen. Närfastighetsmarknaden befinner sig i en uppgångsfas så ökar bostadsproduktionen av hyresrätter ochinvesteringar på den svenska fastighetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Absolut momentum i kombination med kvantitativa aktiestrategier : Användningen av börsens momentum för att tajma aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hugo Sundquist; Max Ljungar; [2023]
  Nyckelord :kvantitativa aktiestrategier; absolut momentum; momentumfaktorn; riskjusterad överavkastning; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Det har genom åren skett många försök att utmana den effektiva marknadshypotesen, som säger att aktiemarknaden är effektiv och att det därav inte bör gå att använda sig av aktiestrategier för att uppnå riskjusterad överavkastning. En faktor som använts i försök att utmana hypotesen är momentum, som innebär hur starkt en tillgångs pris trendar. LÄS MER

 4. 4. Market Timing Theory of Capital Structure : A Panel Data Regression Study of Swedish Real Estate Firms

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Gustav Kornher; Oliver Stiernström; [2022]
  Nyckelord :Capital Structure; Market Timing Theory; Corporate Finance; Real Estate Economics; Kapitalstruktur; Market-timing; Företagsfinansiering; Fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : In 2002, Baker and Wurgler posited that capital structure is the cumulative outcome of past attempts to time the equity market. Due to this theory´s recent introduction it has not been subjected to the same comprehensive testing as other financing theories. LÄS MER

 5. 5. Hur stress bland sjuksköterskor påverkar patientsäkerheten : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Dominik Uremovic; Tajma Arifovic; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; sjuksköterska och stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Negativ arbetsrelaterad stress har en negativ inverkan på sjuksköterskor och deras förmåga att utföra arbetsuppgifter, vilket leder till att bristfälliga beslut fattas. Syfte: Att beskriva hur stress bland sjuksköterskor påverkar patientsäkerheten. LÄS MER