Sökning: "tandvårdsrädsla"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet tandvårdsrädsla.

 1. 1. Orsaker och konsekvenser av tandvårdsrädsla hos vuxna : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Shima Gharb; Parisa Nori; [2021]
  Nyckelord :dentistry; fear; odontophobia; oral health; patient; odontofobi; oral hälsa; patient; rädsla; tandvård;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka bakomliggande orsaker till tandvårdsrädsla hos vuxna, samt att undersöka vilka konsekvenser som tandvårdsrädsla kan ge. Metod: En litteraturstudie utfördes med hjälp av databaserna MEDLINE, CINAHL och Dentistry & Oral Sciences Source. LÄS MER

 2. 2. Tandvårdsrädsla hos tredje års elever på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Nikolova Lyudmila; Petersson Emelie; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieelever; Oral hälsa; Tandvårdsfobi; Tandvårdsrädsla; Ungdom;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka förekomsten av tandvårdsrädsla samt i vilka tandvårdssituationer rädslan uttrycker sig hos tredje års elever på gymnasiet.Metoden var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en enkät bestående av sammanlagt 19 frågor. LÄS MER

 3. 3. Bakgrundsfaktorer till tandvårdsrädsla och kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod : En litteraturöversikt av svenska forskningsresultat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Viktoria Hallbäck; Celina Forsman; [2020]
  Nyckelord :Cognitive behavioral therapy; dental anxiety; dental fear; dental phobia; Kognitiv beteendeterapi; tandvårdsrelaterad ångest; tandvårdsrädsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att utifrån svenska forskningsresultat kartlägga bakomliggande faktorer till tandvårdsrädsla och undersöka vilken effekt kognitiv beteendeterapi (KBT) har på tillståndet. Metod: Sökningen efter svenska vetenskapliga artiklar har gjorts genom Dentistry of Oral Sciences, MEDLINE och CINAHL. LÄS MER

 4. 4. Utsatt för sexuella övergrepp i barndomen - Hur upplevs munhälsan?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Louise Larsson; Sarah Månsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; munvård; skam; smärta; tandvårdsrädsla; Dental fear; oral care; pain; qualitative study; shame;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, upplever sin munhälsa.Material och metod: Elva informanter (10 kvinnor), 19 - 56 år gamla som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn valdes ut strategiskt och djupintervjuades. LÄS MER

 5. 5. Omhändertagande i tandvården av patienter som utsatts för sexuella övergrepp

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :David Grinneby; Petra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Omhändertagande; Tandvård; intervju; övergrepp; sexuella övergrepp; våld; kvalitativ; tandvårdsrädsla; behandling;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp upplever omhändertagandet i tandvården. Material och metod. LÄS MER