Sökning: "teoretisk referensram katie eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden teoretisk referensram katie eriksson.

 1. 1. Smärtupplevelser hos patienter med avancerad cancer : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erika Eriksson; Tove Mathilda Hansson; [2019]
  Nyckelord :Avancerad cancer; litteraturöversikt; patient; smärta; upplevelser; vuxna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett återkommande begrepp i beskrivningen av patienter som lider av avancerad cancersjukdom. För att som sjuksköterska kunna smärtlindra dessa patienter behövs förståelse och insikt i den typ av smärta som patienterna upplever. LÄS MER

 2. 2. Livet efter en njurtransplantation : ur mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Zachrison; Elin Thudén; [2019]
  Nyckelord :Kidney Transplantation; Health Related Quality of Life; Njurtransplantation; Hälsorelaterad Livskvalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Njurtransplantation är en av de främsta behandlingarna vid njursvikt, som resulterar i både positiva och negativa effekter för patienten.    Syftet: Syftet med denna uppsats var att ta reda hur mottagaren upplever sin hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL), fysiskt, psykiskt och socialt, efter en njurtransplantation. LÄS MER

 3. 3. Åtgärdsprogram för trycksårsprevention : Vilken effekt har de och vilka komponenter ska ingå?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christel Nilsson; Caroline Falc; [2019]
  Nyckelord :Pressure ulcer; prevention; bundles; suffering; Trycksår; prevention; åtgärdsprogram; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig vårdskada som orsakar stora problem inom hälso- och sjukvård, onödigt lidande för patienter och leder till höga kostnader för samhället. Preventiva åtgärder skulle kunna förebygga detta, vilka kan kombineras i åtgärdsprogram. LÄS MER

 4. 4. Är jag en dålig mamma? : Kvinnors upplevelser av förlossningsdepression och sjuksköterskans åtgärder - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Albrektsson; Hanna Trolle; [2018]
  Nyckelord :postpartum depression; women; experience; treatment; nursing;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Förlossningsdepression är en depressiv sjukdom som varar i några veckor upp till ett år efter en förlossning och som drabbar 10 - 15 procent av nyblivna mammor. Förlossningsdepression påverkar mammans livskvalitet och ökar risken för att bli deprimerad igen senare i livet. LÄS MER

 5. 5. Hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna personer efter en svår brännskada : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nora Samawi; Claudia Toscano Westman; [2017]
  Nyckelord :Burn injury; Health-related quality of life; Adults; Caring; Brännskada; Hälsorelaterad livskvalitet; Vuxna; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En svår brännskada innebär en djup hudskada där kroppens underliggande organ kan komma att påverkas vilket kan resultera i ett kritiskt tillstånd. Skadan kan ge konsekvenser som berör den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan. LÄS MER