Sökning: "the Tidal Model"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden the Tidal Model.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av och förutsättningar för att identifiera symtom på depression hos äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Block; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; experiences; mental illness; meta-synthesis; municipal health care; the tidal model; depression; erfarenheter; kommunal hälso- och sjukvård; metasyntes; psykisk ohälsa; tidvattenmodellen; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat stadigt det senaste decenniet i Sveriges befolkning. Efter 65 års ålder är depression den vanligaste psykiska sjukdomen. Symtomen för depression hos äldre ser oftast annorlunda ut jämfört med hos yngre och kan därför vara svåra att upptäcka. LÄS MER

 2. 2. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER

 3. 3. Conceptual Design of a Polymer Based Joint between Tether and Foundation in Tidal Energy Power Plant : Concept generation and development of a polymer based joint

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Elisson; [2020]
  Nyckelord :Product development; Concept generation; Concept development; Material selection;

  Sammanfattning : This master thesis treats the development of a new component in a tidal energy power plant. The technology that the component should be used in extracts energy from tidal an low velocity currents. This is done by that a turbine is placed on a kite which is pushed forward in the water due to the lifting force acting on the wing. LÄS MER

 4. 4. Study on future storm surge around Suo-nada Sea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Ayano Sonoda; [2019]
  Nyckelord :storm surge; Suo-nada Sea; numerical simulation; FVCOM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Japan lies on an area frequently hit by typhoons while city functions are clustered along the flat coastal areas, hence Japan has experienced lots of storm surge disasters up to the present. Coastal areas along the Suo-nada Sea also have the vulnerability against storm surge and in the past Typhoon 18 in 1999, Typhoon 16 and 18 in 2004 made remarkable damages in the areas. LÄS MER

 5. 5. Galaxy evolution in extreme environments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Samhitha Vadlamani; [2019]
  Nyckelord :Galaxy evolution; interactions; starburst; Compact galaxy groups; Stephan s Quintet; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Interactions play a crucial role in determining how galaxies evolve in terms of their morphologies and star formation histories, since the majority of the known galaxies in the nearby Universe are found to exist in groups. Compact groups of galaxies are of particular interest as they contain a small number of galaxies in dense configurations and host repeated interactions between them, enabling us to capture signatures of these interactions (e. LÄS MER