Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 11 - 15 av 648 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 11. #GreenRecovery for Europe: A Content Analysis of tweets about the Green Recovery from COVID-19 on Twitter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sheila Schulze; Yvonne Mrukwa; [2020]
  Nyckelord :#GreenRecovery; public sphere; social movements; hashtag activism; digital activism; citizen activism; businesses; CSR; CPA; Twitter; Green New Deal; economic recovery plan; COVID-19;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how digital activism is conducted on Twitter, particularly in relation to the dialogues and demands for Europe’s green economic recovery plan from COVID-19. It seeks to analyse the communication made using #GreenRecovery on Twitter by various actors over the period of May to June 2020, guided by the theory of public sphere and social movement and literature on digital activism, hashtag activism, Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Political Activity (CPA) using a qualitative and quantitative content analysis. LÄS MER

 2. 12. ESG Performance and Firm Market Risk: Evidence from the Nordic market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Astrid Palmstierna; [2020]
  Nyckelord :ESG factors; CSR; firm market risk; idiosyncratic risk; systematic risk;

  Sammanfattning : The thesis investigates the relationship between CSR performance and firm market risk in the Nordics for a data set of 1,561 firm-year observations over the period of January 2004 to December 2019. A linear multivariate OLS regression model was estimated, with methodological challenges and data limitations common to similar studies about ESG performance and firm market risk. LÄS MER

 3. 13. ‘The quest for social value’ - The narrative of IKEAs partnership with social entrepreneurs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Klara Wellén; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; IKEA; Corporate narratives; Social entrepreneurship;

  Sammanfattning : Narratives in corporate storytelling is a powerful and persuasive tool for validation of Corporate Social Responsibility. To further their social mission, IKEA partner with social entrepreneurs, a collaboration which produce products or services for IKEA while creating incomes for the social entrepreneurs, claimed by IKEA as a win-win. LÄS MER

 4. 14. Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Jai; Miriam Sefo; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Balanced Scorecard BSC ; Business strategy; Profitability; Value; Corporate social responsibility CSR ; Balanserat styrkort BSC ; Affärsstrategi; Lönsamhet; Värde;

  Sammanfattning : Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet. LÄS MER

 5. 15. CSR-Marknadsföring inom anläggningsmaskin-branschen : En studie om hur Volvo Construction Equipment använder sig av Corporate Social Responsibility i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tim Ekstrand; Tim Axelsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Marknadsföring; Konstruktion; Maskin; Anläggningsmaskin; Effektivitet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: Level: Institution: Authors: Title: Tutor: Keywords: machine 08-06-2020 Bachelor thesis in Business Administration, 15 crSchool of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Tim Axelsson Tim Ekstrand (97/06/22) (97/05/21) CSR – marketing within the heavy machinery industry Aswo SafariCSR, marketing, Construction, Machine, effectivity, construction Research question: How do companies in the construction machinery industry use CSR in their marketing effectively? Purpose: The purpose of this paper is to investigate and thus gain a deeper insight into how CSR is used in marketing in the most efficient way possible in the construction machine industry. The hope is to be able to clarify the uncertainties surrounding CSR in marketing and to be able to provide companies of the construction machinery industry with in-depth knowledge of the subject and to assist with a model for other companies in the industry to use to review the effectiveness of their CSR -marketing. LÄS MER