Sökning: "Life skills"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade orden Life skills.

 1. 1. "gå till biblioteket så får du hjälp" : En fenomenografisk studie av hur samhällets digitalisering kommit att påverka det dagliga biblioteksarbetet i mötet med användaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna-Karin Skansen; Ellinor Bylund; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Bibliotekspersonal; Yrkesroller; Informationssamhället; Digital delaktighet; Biblioteksanvändare; MIK; Kompetens;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, we examine six public librarian’s perception and experiences of the phenomena of the digitalization of society. The study aims to raise a voice as to how this has affected them in their daily work in the library when in contact with patrons. LÄS MER

 2. 2. Anställningsbarhet – vad tror vi om det? Perspektiv från lärare och elever på ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mats Paulson; [2020]
  Nyckelord :anställningsbarhet; ekonomiprogrammet; läroplan; dold; perspektiv; lärare; elever; kompetenser; kunskaper;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to increase knowledge of how students and teachers in the economics program perceive the concept of employability in their specific topics, and how this is demonstrated in the classroom. Specific questions to be answered are • What knowledge or competencies contribute to increased employability? • To what extent do teachers and students view the building of employability as an important part of the topic business administration? • To what extent do teachers and students perceive that the teaching within the topic adds to increased employability? • What are the views of teachers and students when it comes to letting the business life influence a larger part of the topic if this leads to increased employability? The theoretical tools that have been used have been Goodlad’s perspectives of curriculum, Broady’s and Jackson’s theories of the hidden curriculum and Fullan’s model of the 6 global competencies for deep learning. LÄS MER

 3. 3. I wan´t to work big and learn art- pupils views on art education in lower secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annie Rita Yvonne Winde; [2020]
  Nyckelord :bildämnet; identitet; lära för livet; motivation; måluppfyllelse.;

  Sammanfattning : This essay is about the participants students, teachers, school and their terms and regulations. The investigation aim to examine how the art subject curriculum interact with the pupils own views on what they want to achieve in art classes in school. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens upplevelser av musik som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alice Afzelius; Erik Sonesson; [2020]
  Nyckelord :Care staff; Dementia; Experience; Healthcare professionals; Music; Patient-centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en av de stora folksjukdomarna i världen och med en ökad medellivslängd insjuknar fler och fler människor varje år. Demens är en kronisk kognitiv sjukdom som resulterar i psykiska-, fysiska- och motoriska symtom. LÄS MER

 5. 5. Hälsa och fysisk aktivitet : Ett resultat av lärande i ämnet Idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Frida Fries; [2020]
  Nyckelord :Physical education; grade; self-assessed health; level of physical activity; cultural sociological perspective; curriculum theory; Idrott och hälsa; betyg; självskattad hälsa; nivå av fysisk aktivitet; kultursociologiskt perspektiv; läroplansteori;

  Sammanfattning : This study has examined the relationship between student´s grades in Physical education and self-assessed health and level of physical activity. In this way some of the subject´s aims has been examined. LÄS MER