Sökning: "tidig taluppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tidig taluppfattning.

 1. 1. Elevers tidiga taluppfattning- vad behövs? : En litteraturstudie om elevers utevckling av taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Firm; Frida Ströberg; [2019]
  Nyckelord :Taluppfattning; FONS; de tio bastalen; taluppfattningsförmåga; tidig taluppfattning;

  Sammanfattning : För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. LÄS MER

 2. 2. Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning : - ett stöd till lärarna för att kunna identifiera elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Ros; Anna Noréen; [2019]
  Nyckelord :bedömningsstöd; matematiksvårigheter; taluppfattning; specialpedagogiska perspektiv; organisation;

  Sammanfattning : Forskningen är entydig och visar att taluppfattning är grunden för att utveckla matematikkunskaper och har därmed en stor betydelse för elevens fortsatta lärande i matematik. Därför är det viktigt att identifiera elever som inte har utvecklat en taluppfattning i tidig ålder. LÄS MER

 3. 3. Tidig intervention i grundläggande taluppfattning : En insats på RTI-nivå 2 för elever i åk 1 som visat låga resultat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Aldén; Åsa Aretorn; [2019]
  Nyckelord :Intervention; taluppfattning; årskurs 1; Response to Intervention Tier 2; deklarativ declarative kunskap; konceptuell conceptual kunskap;

  Sammanfattning : Elever som har svårt att utveckla grundläggande taluppfattning ligger i riskzon för att hamna i matematiksvårigheter. Att istället tidigt få möjlighet att utveckla en god taluppfattning ger möjlighet att kunna följa den ordinarie matematikundervisningen i skolan med självförtroende och motivation. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med matematiksvårigheter i tidiga skolår : Lärares undervisningsmetoder i klassrummet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Karin Hansson; [2016]
  Nyckelord :taluppfattning; matematiksvårigheter; undervisningsmetoder; tidiga skolår;

  Sammanfattning : Matematik beskrivs som ett viktigt ämne och matematiska kunskaper är viktiga inte minst i vardagslivet. Redan vid tidig ålder är det viktigt att barn stimuleras och utvecklar grundläggande kunskaper och flera forskare påtalar vikten av att barn utvecklar en god taluppfattning då den utgör grunden för fortsatt lärande och utveckling i matematik. LÄS MER

 5. 5. Taluppfattningens betydelse för matematikutveckling : En studie om elevers taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Velida Isakovic; Evelina Hållander; [2015]
  Nyckelord :Algoritmer; beräkningsstrategier; elever; taluppfattning;

  Sammanfattning : Taluppfattning är betydelsefullt för att elever ska förstå tal och tals relationer. Ett av skolans viktigaste uppdrag är bland annat att utveckla god taluppfattning hos eleven. Forskning har visat att tidig utveckling av taluppfattning bidrar till god prestation i matematik. LÄS MER