Sökning: "tik och"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden tik och.

 1. 1. Hips tik tok when I dance, on that demon time, she might start an Onlyfans : EN KRITISK DISKURSANALYTISK STUDIE OM DOKUMENTÄRFILMEN PORNFLUENCERS AV SVT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Olivia Muhrén Sjölander; Beda Robertsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines SVTs portrayal of the platform Onlyfans and its creators in relation to its guidelines on pornographic material and gender equality, in order to uncover a possible normalization of pornography for a male audience. By doing so the article uses the method of a multimodal critical discourse analysis combined with Laura Mulvey’s theory of the male gaze and Stuart Hall’s representation to analyze the documentary film Pornfluencers. LÄS MER

 2. 2. Samstämmighet mellan svenska hundägares uppfattning om hundens kroppshull och hullbedömning gjord av djurhälsopersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Lärka; Linda Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :body condition score; hullbedömning; hullbedömningsskala; hund; hundvana; kastrationsstatus; riskfaktorer; svenska hundägare; ålder; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos hund är ett vanligt förekommande problem som kan leda till negativa konsekvenser för hundens hälsa och välmående. En global prevalens av övervikt eller fetma hos hund har estimerats till 22–40%. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Nyckelord :Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Sammanfattning : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. LÄS MER

 4. 4. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Larsson; Linn Persson; [2020]
  Nyckelord :pyometra; anestesi; narkos; komplikation; referensintervall; tik; perioperativ; intraoperativ; blodtryck; MAP; kroppstemperatur;

  Sammanfattning : Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska intakta tikar .... LÄS MER

 5. 5. Uga människors utsatthet på internet : En kvalitativ studie om olika aktörers åtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hong Johnny; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; förebyggande arbete; utredning; utsatthet;

  Sammanfattning : Social media's effect on the youth’s weekday increases; "Snap," "Tik Tok," "Facebook," Social media's influence in young people's everyday lives is growing, "Snap", "Tik Tok," Facebook "," Instagram "and many other applications / websites have a big role and impact on conflicts among children and young people. Young people's vulnerability on the internet has become the most common way to carry out threats, exclusion, sexual crimes, and so on. LÄS MER